Verden

Studie: Havnivået vil stige kraftig i Danmark

I løpet av 80 år kommer havnivået i den danske byen Esbjerg til å stige like mye som de siste 2.000 årene, ifølge en ny studie.

Stigende havnivå ventes å ramme Danmark hardt, siden ikke noe sted i landet ligger mer enn fem mil fra kysten.

I en ny studie fra De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har forskerne sett på hva som vil skje med havnivået i tre danske byer i år 2100.

De har videre sammenlignet de estimerte havnivåene dersom den globale oppvarmingen fortsetter som i dag, med hvordan situasjonen vil bli hvis klimamålene i Parisavtalen blir oppfylt.

Kan stige 117 centimeter

Om klimamålene nås, kommer den danske byen Skagen best ut av de tre byene, ifølge forskerne, med et havnivå som er 39 centimeter høyere i år 2100.

I Esbjerg vil stigningen bli på 63 centimeter, mens det i København kan ventes at havet vil stige 51 centimeter.

Dersom utslipp og global oppvarming fortsetter som i dag, mener forskerne at havnivået kan stige hele 92 centimeter i Skagen, 105 centimeter i København og 117 centimeter i Esbjerg.

Årsaken til havnivåstigningen er den globale oppvarmingen. Vannet utvider seg, og enorme mengder is smelter når temperaturen stiger.

Men det er svært vanskelig å vite nøyaktig hvor mye havet kommer til å stige. Tidligere har FNs klimapanel anslått at havoverflaten i verste fall vil løfte seg i underkant av 1 meter innen 2100 hvis klimautslippene fortsetter å øke.

Kan bli store oversvømmelser

Forskerne mener at geografiske forskjeller bør ha stor betydning for hvordan man fremover lager vern mot sjøvannet, og at tiltak må iverksettes lokalt.

– Det hjelper ikke å snakke om stigende havnivå på et nasjonalt plan. Det er på lokalt nivå man kan forberede, bygge ut og bygge om. Det som skjer i Esbjerg, vil ikke være det samme som i København, sier forsker Kristian K. Kjeldsen.

Tidligere forskning viser at blant annet 15 centimeter høyere havnivå langs vestkysten i USA kan bety at oversvømmelsene langs kysten, som tidligere inntraff hvert 500. år, fremover vil kunne komme hvert tiende år.

Forskjellen på rundt 25 centimeter mellom Esbjerg og Skagen i rundt år 2100, kan dermed få stor betydning for hvor ofte ekstreme oversvømmelser vil kunne forekomme.

Mer fra Dagsavisen