Verden

NATO vurderer nytt rakettskjold mot Putin

USA mener NATO er nødt til å bygge et sterkere missilforsvar for å beskytte seg mot Russlands nye mellomdistanseraketter. Norge står overfor et vanskelig valg.

Acting U.S. Secretary for Defense Mark Esper speaks during a media conference at the conclusion of a meeting of NATO defense ministers at NATO headquarters in Brussels, Thursday, June 27, 2019. (AP Photo/Virginia Mayo)

Da forsvarsministrene i NATO holdt møte ved alliansens hovedkvarter i Brussel onsdag, var Russlands nye rakettsystem SSC-8 hovedtema for diskusjonene.

De nye rakettene, som på russisk side går under navnet 9M729, beskrives av NATO som både billige å bygge og lette å flytte rundt og gjemme vekk i de dype russiske skogene. Samtidig kan de bære atomstridshoder og utslette europeiske byer på bare minutters varsel.

Nå er spørsmålet hvordan de allierte skal svare på den nye trusselen.

Esper bekrefter

USAs nye fungerende forsvarsminister Mark Esper bekrefter overfor NTB at missilforsvar vil bli en del av diskusjonene.

– Europeiske allierte er for øyeblikket truet av russiske kryssermissiler med atomstridshode. Det er vi som allianse nødt til å forberede et forsvar mot, sier Esper.

– Vi må bygge ut vårt missilforsvar for å kunne håndtere en hvilken som helst russisk kryssermissiltrussel som måtte komme mot allierte partnere, sier han.

Ballistisk missilforsvar

Et ballistisk missilforsvar, ofte omtalt som NATOs rakettskjold, er allerede under oppbygging. En base har vært i drift i Romania siden 2016, og en ny base er under etablering i Polen.

NATOs budskap om dette rakettskjoldet har vært at det ikke er rettet mot Russland. I stedet er det ment å gi de allierte beskyttelse mot ballistiske missiler fra land som Iran.

Men amerikanerne arbeider for fullt med utvikling av teknologi som skal kunne beskytte også mot kryssermissiler. Og denne gangen er det eksplisitt at det er Russland trusselen kommer fra.

Norsk utredning

I Norge er en utredning i gang om missilforsvar mot både kryssermissiler og ballistiske missiler.

Forsvarsdepartementet har gjort analysene i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og amerikanske Missile Defense Agency (MDA), et byrå som ligger under Pentagon.

Et viktig spørsmål i utredningen er om Norge skal bli med i NATOs missilforsvar. Men så langt er ingen beslutning tatt, ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Det er ingen som har konkludert om hvilket konsept det skal være, hvordan truslene skal møtes, eller om man eventuelt skal samarbeide med andre allierte om denne typen trusler, sier Bakke-Jensen til NTB.

Del av neste langtidsplan

Ifølge forsvarsministeren vil forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen komme med en anbefaling i saken når han legger fram sitt fagmilitære råd til høsten.

Deretter vil en beslutning bli tatt i forbindelse med behandlingen av Forsvarets neste langtidsplan.

Men vurderingen er alt annet enn enkel. En beslutning om å gå inn i NATOs missilforsvar kan nemlig føre til alvorlige gnisninger med vår store nabo i øst.

Russland har allerede reagert skarpt på de norske planene, og russiske myndigheter har gjentatte ganger uttalt at Russland vil bli tvunget til å svare hvis Norge bygger ut missilforsvarssystemer like ved landets grenser.