Verden

Bitcoin gir enorme klimautslipp

Utvinning av kryptovalutaen bitcoin bidrar til større utslipp av klimagasser enn mange land, viser en tysk rapport.

Ifølge beregninger foretatt av forskere ved Technische Universität München (TUM) bidrar strømforbruket i datamaskiner som utvinner bitcoin til utslipp av mellom 22 og 22,9 millioner tonn CO2 i året.

Utslippet er dermed større enn det samlede utslippet fra Jordan, der det bor over 10 millioner mennesker, og nesten like høyt som fra Sri Lanka, der det bor langt over 20 millioner mennesker.

De tyske forskerne har publisert sine funn i siste utgave av tidsskriftet Joule.

Bitcoin er en digital valuta som så dagens lys i 2009 og som genereres av dataprogrammer.

Mer fra Dagsavisen