Verden

Frykter katastrofe i nord

I nordlige Syria graver kurdere skyttergraver i påvente av en tyrkisk invasjon. Også mange tyrkere er bekymret for det som nå kan komme.

1 av 3

JAFFA (Dagsavisen): Etter at USAs president Donald Trump overraskende besluttet å trekke de amerikanske troppene ut av Syria, mistet kurderne i nord med ett sin viktigste beskytter. Ifølge Trump lovte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan å knuse Den islamske staten (IS).

Men kurderne i Nord-Syria frykter at Erdogan i stedet vil gå etter dem.

– Vi graver skyttergraver rundt byene og landsbyene. Vi frykter at alt kan skje nå, alt fra tvangsfordrivelse fra våre hjem til mord og voldtekt. Vi kjenner vår fiende godt, og vi vet hva som skjedde i Afrin lenger vest, forteller kurderen Abdulselam Mohamed, som befinner seg i nordøstlige Syria, sør for grensen til Tyrkia.

I samarbeid med lokale arabere har kurderne i området etablert demokratisk selvstyre, i sterk kontrast til forholdene ellers i Syria. Men slår NATO-landet Tyrkia til vil ikke skyttergraver kunne stanse deres moderne hær. For mange tyrkere vil en utvidet okkupasjon av Nord-Syria by på nye problemer.

Som en hai

– Erdogan har så mange kriser hjemme at han er nødt til å distrahere folket for at de skal forholde seg rolige. Han er som en hai som er nødt til å flytte på seg for å overleve, og angrep mot kurdiske styrker har bred støtte i det tyrkiske samfunnet, forteller Ayse Zarakol, ekspert på tyrkisk politikk ved Universitetet i Cambridge i Storbritannia.

Zarakol, i likhet med alle de andre tyrkiske analytikerne Dagsavisen siterer her, befinner seg utenfor landets grenser. Ingen av Dagsavisens kontakter inne i Tyrkia var villige til å si sin mening offentlig med navnet på trykk. En frykt ligger som en klam hånd over den tyrkiske ytringsfriheten og det intellektuelle livet.

Frykter etnisk rensing

Murat Ozbank, en av Tyrkias fremste politiske filosofer, er heller ikke optimistisk.

– Tyrkia ønsker ingen autonom kurdisk region like ved sin grense, så de vil endre befolkningssammensetningen i området. Kurdere vil bli tvunget fra sine hjem og erstattet med sunniarabere, hevder professor Ozbank, som selv dro i eksil til Berlin da Erdogan startet sin omfattende utrenskning av dissidenter og kritikere i 2016.

Ozbank har liten tro på at Tyrkia virkelig vil slå til mot IS i Syria, av den enkle grunnen at Tyrkia selv bruker islamistiske ekstremister i sin krigføring i nabolandet.

– Den tyrkiske regjeringen bruker islamistiske opprørere for å jage vekk kurderne, sier han.

Da Afrin-regionen lenger vest i Syria ble erobret av tyrkiske styrker og tyrkisk-støttede syriske islamister ble tusenvis av kurdere tvangsforflyttet. Ozbank kaller det etnisk rensing.

Islamister gjør seg klare

Også kurdere i Rojava, den autonome sonen i nordøstlige Syria, frykter islamistene.

– Islamister truer med å slakte de «vantro kurderne» i videoer på nettet, sier Abdulselam til Dagsavisen.

Men at USA trekker seg ut av Syria forandrer ikke bare kurdernes situasjon, det vil også forandre maktbalansen mellom de andre dominerende aktørene i landet – Russland og Iran.

De har langt ifra identiske interesser. Mens Iran i stor grad søker å bruke Syria som en front mot Israel, ønsker Russland å stabilisere regimet til president Bashar al-Assad og få et viktig fotfeste i Syria. En utvidet tyrkisk okkupasjon av nordlige Syria er ikke noe verken Russland eller Iran har interesse av.

Ny maktbalanse

– Med USA borte vil Russland og Iran være langt mindre interessert i en stor, tyrkisk offensiv. Tyrkia tjente mye på å utnytte rivaliseringen mellom USA og Russland. Men nå er Tyrkia langt mindre til nytte for Russland og vil dermed ha mindre innflytelse, tror Guney Yildiz, en forsker ved Det europeiske utenriksrådet, en London-basert tenketank.

Zarakol fra Cambridge tror at Tyrkia risikerer å sette seg fast i den politiske gjørma i Syria.

– Det kan hende at Putin vil la Erdogan få gå dypere inn i Syria i bytte mot at Tyrkia gir sin støtte til Assad-regimet, sier hun.

Verken Syrias diktator Assad, eller kurderne i nord som nå vil kunne bli overkjørt militært sett, er aktører i spillet som pågår over deres hoder.

Den kurdiske aktivisten Abdulselam Mohamad frykter at dette betyr slutten på deres drøm om å leve under et demokratisk selvstyre.

– Tyrkia vil hindre ethvert demokratisk prosjekt her, sier han.