Verden

Trump var for økt våpenkontroll – så snudde han

USAs president ville innskrenke våpenholdet i USA.

Bilde 1 av 2

Som president har Donald Trump reversert Obamas forbud som forbød personer som det amerikanske sosialvesenet regner som mentalt ustabile å bære våpen. Men Trump har ikke alltid vært tilhengere av liberale våpenlover.

Kritiserte republikanere

I 2000 kritiserte han i en bok republikanerne for å «avvise selv begrensede restriksjoner», og at de kun fulgte den mektige lobbyaktøren National Rifle Association (NRA) sin linje. Han støttet også et forbud mot angrepsvåpen («assault weapon») og lengre ventetid for å skaffe seg våpen, ifølge USA Today.

Men 17 år etter, som president, har Trump markert seg som en sterk forsvarer av våpenbæring som rettighet, ifølge det andre tillegget i den amerikanske grunnloven. Den mektige lobbyaktøren NRA endte også opp med å punge ut for Trumps kandidatur.

Spørsmålet er: Vil Trump snu igjen?

– Vi vet han kan bli påvirket av sterke visuelle inntrykk, og at han elsker å bli likt. Det har vi sett i forbindelse med hans Syria-inngripen og kompromisser med Demokratene. Han er lite konsekvent ideologisk. Men her kan jeg ikke se at støtten for nye lovforslag ville kunne få nok tverrpolitisk støtte i Kongressen, selv om Trump skulle komme på gli, sier USA-forsker Hilmar Mjelde.

Livets realiteter

Trump sier nå at bakgrunnskontroller for våpentillatelse «oppnår veldig lite» og erklærer seg som en «veldig stor» tilhenger av grunnlovstillegget. I et intervju med MSNBC i 2015 uttalte han at masseskytinger var en del av «livets realiteter».

Mer fra Dagsavisen