Verden

- Farlig norsk fravær i atomforhandlinger

Norsk Folkehjelp: – Farlig av Norge å boikotte FN-forhandlingene mot atomvåpen

Norges manglende deltakelse i FN-forhandlingene om å forby atomvåpen er samvittighetsløs og farlig, mener våpenpolitisk leder Grethe Østern i Norsk Folkehjelp.

Mandag er det duket for FN-forhandlinger om en avtale som forbyr atomvåpen i FNs hovedkvarter i New York. Norge, som sammen med 27 NATO-land stemte mot forslaget om en ny avtale, deltar ikke i forhandlingene.

– Regjeringens boikott av FN-forhandlingene er samvittighetsløs, farlig og potensielt et brudd på ikkespredningsavtalens artikkel VI, som forplikter alle stater til å forhandle om effektive tiltak som kan føre til kjernefysisk nedrustning og få en slutt på det kjernefysiske våpenkappløpet, påpeker våpenpolitisk leder Grethe Østern i Norsk Folkehjelp, som deltar i forhandlingene.

Østern sier at det fram til mandag er usikkert hvilke land som deltar.

Statssekretær Marit Berger Røsland (H) i Utenriksdepartementet reagerer på kommentarene fra Norsk Folkehjelp.

– Norsk Folkehjelp skyter fullstendig over mål med sine kommentarer. De er direkte useriøse. Det som ville vært potensielt farlig er en situasjon der NATO avskaffet sine kjernevåpen og andre beholdt sine. Diskusjonen i dag dreier seg også mer og mer om ikke-spredning, for eksempel å hindre at stater som Nord-Korea får utviklet atomvåpen, og ikke om en diskusjon i FN om forbud mot atomvåpen hvor atommaktene ikke deltar, sier Marit Berger Røsland til NTB, og legger til at det er en selvfølge for regjeringen å stå opp for Norges NATO-forpliktelser, og det Norge har vært med på å beslutte i alliansen.

Stemte mot

I slutten av oktober stemte et stort flertall av nasjonene i FN for å starte forhandlinger om en ny traktat som forbyr atomvåpen. Resolusjonen ble vedtatt med 123 stemmer mot 38, mens 16 land avsto fra å stemme.
Fire av fem av FNs sikkerhetsråds atommakter, Storbritannia, Frankrike, Russland og USA, stemte mot, mens Kina avsto fra å stemme. Det gjorde også India og Pakistan. Japan, som lenge har kjempet mot bruk av atomvåpen, stemte mot, og det gjorde også Sør-Korea, som lever med atomtrusler fra Nord-Korea.

– Atomvåpen som virkemiddel

Østern mener at de forestående FN-forhandlingene har avslørt land som Norge, Australia og Canada – som tidligere ble sett på som støttespillere for nedrustning – som en betydelig del av problemet.
– Norge støtter USA i det som nå er en desperat kamp for å beholde atomvåpen som legitime, fordi man mener at kjernefysisk avskrekking gir oss sikkerhet, kommenterer Grethe Østern.

Marit Berger Røsland mener derimot at dagens sikkerhetspolitiske landskap ikke gir grunnlag for et forbud.

– Et internasjonalt forbud mot kjernevåpen uten deltakelse av kjernevåpenstatene vil ikke bringe oss nærmere en verden uten disse våpnene, sier Røsland til NTB.

Hun påpeker at ingen NATO-land støttet forslaget under FNs hovedforsamling i fjor høst.

– Norge og våre allierte har en verden uten kjernevåpen som mål, men så lenge andre har kjernevåpen vil NATO forbli en kjernefysisk allianse, understreker hun.

USA skal protestere

I en pressemelding fra USAs FN-sekretariat lørdag, ble det kjent at den amerikanske FN-ambassadøren Nikki Haley kommer til å holde en pressekonferanse i protest mot forhandlingene. Det er ukjent om Norge vil delta. Konferansen skal holdes utenfor forhandlingslokalene klokken 16 norsk tid, og Haley vil arbeide for å få med seg flere land.
Forhandlingene varer i første runde fram til 31. mars. Andre runde i FN-forhandlingene pågår fra 15. juni til 7. juli.

(NTB)

Mer fra Dagsavisen