Verden

– De banket dritten ut av meg

I Egypt finnes det knapt studentaktivister igjen etter massearrestasjoner og vold. Alta-student Mostafa Sayed er forberedt på fengsel når han vender tilbake.

– Det eneste jeg hadde gjort var å si at vi må bekjempe korrupsjon på universitetet, sier Sayed til Dagsavisen.

Som student i Egypt ble han banket opp av private sikkerhetsvakter og levde under konstant trussel om å havne i arresten. Grunnen var at han jobbet for å styrke rettighetene for studenter ved universitetet.

Nå bor og studerer Sayed i Alta, etter at det norske «Students at risk»-programmet tok ham inn i 2015. Den unge egypteren er like fullt fast bestemt på å etter hvert vende tilbake – til tross for at forholdene i hjemlandet ikke har bedret seg.

– Nå er det til og med verre enn før revolusjonen, da Mubarak styrte landet, hevder Sayed.

Drept av politiet

Sayed er en av mange, viser tall fra en fersk rapport skrevet på initiativ fra SAIH (Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond): Situasjonen i Egypt er kraftig forverret etter statskuppet i juni 2013.

Spesielt hardt går det ut over studentene. I rapporten er det dokumentert over 2.000 angrep på studenters rettigheter i Egypt de siste tre årene, blant dem utvisning av studenter, straffeforfølging i militærdomstoler og drap.

Totalt 21 studenter ble drept i og rundt universitetene, ifølge rapporten, som tar for seg perioden fra statskuppet i 2013 og frem til i dag.

Drapene har skjedd i forbindelse med at politiet har løsnet skudd mot protesterende studenter, enten på eller rundt campus.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Redd for fritenkerne

– Rapporten viser at myndighetene setter i gang konkrete tiltak direkte rettet mot å kneble studenter og menneskerettighetsaktivister. Det synes jeg viser veldig godt hvor skummelt de synes det er med studenter, sier leder i SAIH, Inga Marie Nymo Riseth.

Hun påpeker at man ser samme tendens i andre land der ekstremister er på fremmarsj og går til direkteangrep på universiteter.

– Universitetet som en plass for fri tenkning og åpen diskusjon sees på som en trussel. De vet at veien er kort fra å begynne å stille kritiske spørsmål om studentrettigheter til å engasjere seg i større samfunnsspørsmål og kreve regimeendring, sier SAIH-lederen.

Les også: Turistene svikter pyramidene

Avvist i blodig skjorte

For Mostafa Sayed var det protester på det nordmenn ville sett som helt ordinære studentsaker som fikk ham utvist og arrestert. Sanksjonene kom plutselig og opplevdes vilkårlige. En dag stilte han spørsmål ved hvorfor sikkerhetsvaktene, som hver dag ransaket studentenes ryggsekker på vei inn til campus, ville ta fra ham en bok om menneskerettigheter på hans sosiologipensum. Han ble sendt til fakultetsledelsen for en reprimande. En annen dag ble han utvist fordi han gikk inn en annen inngang enn vanlig.

Da han så uttalte at universitetet måtte jobbe for å hindre korrupsjon, tok ledelsen det personlig, ifølge Sayed. Tre sikkerhetsvakter gikk løs på ham og banket ham til blods.

Da han gikk til politiet i sin blodige T-skjorte og forsøkte å anmelde forholdet, ble han avvist. I stedet ble han satt under etterforskning etter anklager fra universitetsledelsen om at han hadde utført hærverk på universitetet og truet sikkerhetsvaktene, forteller han selv.

– De hadde banket dritten ut av meg, og det var blod over hele skjorta mi da jeg kom til politiet. Men de var ikke interessert i å hjelpe meg, sier Sayed.

Han sier egyptiske myndigheter bruker millioner på sikkerhetsvakter på campus, men knapt noe på å sikre studentenes utdanning.

– I mange forelesningssaler har studentene knapt en stol å sitte på, sier Sayed.

Les også: Studentenes fredsprisvinner: Vil ha gransking

Kvelt aktivismen

Rapportforfatter Amira Abdelhamid, egyptisk forsker og menneskerettsforkjemper, som nå er bosatt i Storbritannia, sier at myndighetene har lykkes i å kvele nesten alle protester.

– Studentene føler seg truet. Nå er det knapt noe aktivisme igjen, sier Abdelhamid.

Noe av det som sjokkerte henne mest i arbeidet med rapporten var å oppdage hvor mange studenter som var fremsatt for militærdomstoler, utenfor det vanlige rettsvesenet.

– Enhver student som bryter universitetsreglementet eller blir beskyldt for å gjøre det, kan bli stilt for militærdomstolen, sier hun.

I rapporten ble det avdekket 65 slike tilfeller de siste tre årene.

SAIH-leder Nymo Riseth sier at situasjonen i Egypt langt fra er unik.

– Dette skjer overalt, sier Riseth og viser blant annet til:

Tyrkia: Studenter og akademikere får reiseforbud og trues på livet. Ledelsen på universitetene er byttet ut med folk som støtter president Recep Tayyip Erdogan.

Sør-Afrika: Store protester og sammenstøt på universitetene. Flere studenter er urettmessig utvist og arrestert

Colombia: Studenter har vært blant spesielt utsatte grupper både under borgerkrigen og fredsforhandlingene.

– Hva kan gjøres?

– Norge, som gjør viktig arbeid for menneskerettigheter, kan definere studenter tydeligere som en utsatt gruppe og stille flere spørsmål rundt studenters og akademikeres rettigheter i bilaterale fora. Den norske Students at risk-ordningen er også unik og bør gjøres permanent, svarer Riseth.

Portrett: Cecilie Hellestveit: Nerd på høye hæler

Mer fra Dagsavisen