Verden

Trump mot klodens klima

Holder Donald Trump løftene sine, blir det vanskelig å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

Bilde 1 av 4

Med ham som president kan USA ha trukket seg fra Paris-avtalen allerede innen 2020, opplyser forskningsleder Guri Bang ved CICERO Senter for klimaforskning.

– Og det er jo da kuttene i utslippene i henhold til avtalen skal tre i kraft, påpeker hun.

Blant dem som nå skal legge grunnen for Donald Trumps politikk i Environmental Protection Agency, den føderale miljøvernetaten, finner vi også Myron Ebell. Han er en kjent klimaskeptiker.

Les også: Tårer på klimamøte etter Trump-seieren

Nest største kilde

Landene som har sluttet seg til Paris-avtalen er enige om at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader før århundret er over. I tillegg skal de gjøre alt de kan for at den ikke skal stige mer enn 1,5 grader.

– Trump har lovet å trekke USA ut av avtalen. Det at USA har ratifisert avtalen, hindrer ham å gjøre det med en gang. Det kan først skje etter tre år, opplyser Bang.

Årsaken til at dette er katastrofalt nytt for klimaet, er at USA har verdens nest største utslipp av klimagasser. Landet står for om lag 15 prosent av de globale utslippene. Bare Kina er foran USA med sine 28 prosent av klodens utslipp.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Skummelt

Bang var i Washington under presidentvalget tidligere denne uka, og er fortsatt i USA.

– Resultatet av presidentvalget er ekstremt overraskende og skummelt med tanke på hva som kan skje videre, mener Bang.

– Trump har også lovet å reversere og fjerne klimatiltakene Obama har gjennomført ved en direkte presidentordre, for å få ned utslippene fra kullkraftverk i USA. Strømsektoren er blant kildene som bidrar mest til utslipp av klimagasser i USA. Effekten av Obamas banebrytende regulering av CO2-utslipp, er at det vil bli veldig vanskelig å fortsette å drive kullkraftverk. Det blir mye dyrere enn naturgass eller fornybar energi. Dette har vært veldig kontroversielt i USA, og nå ser vi da også at Trump har vunnet i statene som har mange kullkraftverk. Det viser at Trumps løfte om å reversere Obamas tiltak har vært populære.

Les også: – Norge må ha forsvarspolitisk plan B

– Kinesisk oppfinnelse

Obamas såkalte «Clean Power Plan» for å få ned klimautslippene, har vært selve kjernen i klimaløftene USA har gitt i Paris-avtalen.

– Hvis denne planen ikke blir gjennomført, vil ikke USA leve opp til Paris-avtalen. Da kan det bli vanskelig å gjennomføre det Paris-avtalen legger opp til, med stadig mer ambisiøse klimamål for hvert enkelt land, påpeker Bang.

– Hvis USA trekker seg fra Paris-avtalen, vil det være mulig for resten av verdens land å kompensere for det med større utslippskutt på egen hånd?

– For å klare det blir det snakk om et tøffere løft for alle. Samtidig er det slik at det er grunn til å vente at Kina blir mer skeptisk til å ta sitt eget klimaløft. I forkant av Paris-forhandlingene inngikk USA og Kina en viktig bilateral avtale for å sikre en samkjøring av hvordan verdens to viktigste utslippsland skulle få Paris-avtalen i havn. Den bilaterale enigheten kan bli forsuret nå. Samarbeidsklimaet mellom de to landene kan også bli preget av at Trump har vært svært krass mot Kina, blant annet når det gjelder handelsavtaler. På twitter har han dessuten sagt at klimaproblemet er en kinesisk oppfinnelse for å skade amerikansk økonomi.

Les også: Tusener demonstrerer mot Trump i en rekke byer

– Har partiet i ryggen

– Hvor dypt stikker klimaskepsisen hos Trump?

– Han har sagt at ikke tror at klimaendringene er menneskeskapte og han har heller ikke har noe tro på forskningen som viser dette. Men Trump er ikke alene om å mene dette. Store deler av Det republikanske partiet deler mange av synspunktene til Trump. Det som nå er det største partiet i den største økonomien i verden står dermed bak Trump i dette.

– Er det noe som helst håp om at Trump kan komme på bedre tanker?

– Nå er hele verden i sjokk. Tiden vil vise om Trump vil modere seg.

– Hva vil utfallet av presidentvalget kunne bety for FNs pågående klimatoppmøte i Marrakech i Marokko?

– Det vil helt klart få effekt på stemningen der. Møtet kunne ikke ha fått en verre åpning. Under Paris-møtet var stemningen høy og det var masse optimisme. Det at Trump blir president vil få stikk motsatt effekt.

Les også: Obama skryter av samtalen med Trump

Mer fra Dagsavisen