Verden

Truet rettighet

Trygge aborter er under press flere steder i verden. I Polen er regjeringen i ferd med å innføre totalforbud.

Bilde 1 av 2

I dag er det verdens dag for trygge aborter. Mangelen på trygg tilgang til abort setter kvinners helse og liv i fare mange steder i verden. I tillegg er rettigheten under press fra kirka og konservative partier i flere land. I Europa leder Polen an mot en enda strengere abortlovgivning.

Landet har allerede en av Europas strengeste abortlover – abort er kun tillatt om kvinnens liv er i fare, fosteret har alvorlige skader, og etter voldtekt og incest. Et folkeinitiativ med kirken og regjeringens støtte ønsker nå å totalforby abort, bortsett fra om moren er i livsfare. Både den gravide kvinnen og legen som bryter forbudet kan dessuten risikere strenge fengselsstraffer.

– At Polen er i ferd med å endre sin abortlovgivning tilbake til at kvinner skal kriminaliseres viser at rettigheter vi har oppnådd kan forsvinne igjen, sier Gro Lindstad, leder for Fokus – forum for kvinner og utviklingsspørsmål.

Debatt: Gi kvinner tilgang til trygge aborter!

Totalforbud

De fleste land i verden tillater abort i ekstreme tilfeller der kvinnens liv står i fare, det er imidlertid sjelden og betyr i praksis et forbud mot abort.

75 land i verden forbyr i dag abort i alle tilfeller, utenom hvis kvinnen risikerer å dø eller graviditeten er en fare for hennes fysiske helse, ifølge en oversikt fra Senter for reproduktive rettigheter.

I Europa er Irland, Polen og Malta unntak fra hovedregelen om at kvinner har rett til abort uansett grunn.

I Polen er tilgangen til abort i dag allerede svært begrenset fordi mange leger reserverer seg mot å utføre inngrepet. I Irland og på Malta er abort totalforbudt også etter voldtekt og incest.

Resultatet av strenge lover blir ikke færre aborter. Det er en ubetydelig forskjell i antallet aborter i land med strenge lover og land med liberale lover:

I land med forbud mot abort utføres det i snitt 37 aborter i snitt per 1.000 kvinner, mens i land der abort er tilgjengelig uansett grunn, utføres det i snitt 34 aborter per 1.000 kvinner, ifølge Guttmacher Instituttet, en forskningsinstitusjon som jobber med reproduktiv helse.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dør unødvendig

Om lag 47.000 kvinner dør på grunn av komplikasjoner som oppstår etter en utrygg abort, i følge beregninger fra FN. Dødsfall som kunne vært unngått om kvinnene hadde hatt tilgang til en sikker abort.

– Lovgivning som hindrer kvinner i å bestemme over egen kropp, fare for lange fengselsstraffer hvis de likevel forsøker å utføre aborter, og mangel på personer med fagkunnskap til å utføre aborter, fører til at mange kvinner dør, sier Lindstad i Forum.

Nyeste fra Dagsavisen.no: