Verden

Større sprik enn før

Norsk våpenhandel og klimapolitikk slår beina under regjeringens utviklingspolitikk, advarer Kirkens Nødhjelp i en ny rapport som offentliggjøres i dag.

Bilde 1 av 2

ARENDAL (Dagsavisen): I fjor ga Norge 34,5 milliarder kroner i utviklingshjelp. Målet er å gjøre verden til et bedre sted: Mindre fattigdom, mindre konflikt, mer utdanning og flere muligheter til verdens fattige.

Men samtidig spenner andre deler av norsk politikk beina under den enorme satsingen. Det er konklusjonen til Kirkens Nødhjelps rapport «Fortsatt ustemt», som lanseres under Arendalsuka i dag.

– Utviklingspolitikken er svekket, sier Ingrid Næss-Holm, leder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp.

Større sprik

Erna Solbergs regjering har ambisjon om å drive en samstemt politikk, altså en politikk der både utviklingspolitikk og annen politikk fører mot samme mål. I Solberg-regjeringens plattform står det at «regjeringen skal føre en samstemt utviklingspolitikk, hvor tiltak innen ulike sektorer i størst mulig grad trekker i samme retning».

Men dette målet er stadig lenger unna, ifølge Kirkens Nødhjelp, som for tredje gang lanserer rapport for å teste samstemtheten i norsk utviklingspolitikk. Organisasjonen har funnet åtte av 21 politikkområder der norsk politikk undergraver utviklingspolitikken.

– Målet om samstemthet er viktig først og fremst for at ikke en del av norsk politikk skal slå beina under en annen del av politikken, sier Ingrid Næss-Holm.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Høy våpeneksport

Hun trekker særlig fram motsetningene mellom målene i norsk utviklingspolitikk og norske interesser når det kommer til våpeneksport, klimapolitikk og handel.

– Norge gjør veldig mye bra, som å fremme menneskerettigheter, og har mye god politikk, både på nivå og innhold. Men bare bistand holder ikke for å stanse fattigdom, sier Næss-Holm til Dagsavisen.

Norske våpen kan for eksempel havne hvor som helst, via salg til Norges allierte NATO-land, påpeker Næss-Holm. Krig og konflikt er et åpenbart hinder for fattigdomsbekjempelse.

Da Høyre og Fremskrittspartiet inngikk regjeringssamarbeid i 2013, avsluttet de en 20 år lang tradisjon i norsk politikk, ved å legge ned utviklingsministerposten. Det er noe av grunnen til en dårligere utviklingspolitikk, konkluderer KNs rapport.

Næss-Holm trekker også fram arbeidet med gjeldslette, som et av områdene regjeringen svikter på.

Hun trekker også fram klimaminister Vidar Helgesen, som hun kaller «ekstremt lite offensiv».

– Her ser vi at Norge er relativt gode internasjonalt og har en positiv profil, mens norske utslipp går opp, sier Næss-Holm til Dagsavisen.

Utviklingsminister uaktuelt

Statssekretær Tone Skogen (H) sier hun ikke kjenner seg igjen i Kirkens Nødhjelps rapport, og mener utviklingen går i riktig retning. Hun understreker at en aldri kan komme helt i mål, men at regjeringen har gjort mye for å skape bedre samstemthet.

– Er det på tide å gjeninnføre utviklingsministeren?

– Nei, tvert imot. Slik verden nå utvikler seg og blir stadig mer uforutsigbar, blant annet med et veldig behov for bred humanitær innsats, er det mer og mer som taler for at man har en minister med det totale overblikk og ansvar. Det er fornuftig, og i samstemthetens nytte, sier Skogen til Dagsavisen.

Mer fra Dagsavisen