Verden

Full krig om klima-erstatning

USA blir anklaget for splitt og hersk.

Av Erik Martiniussen og Marie Melgård

I klimaforhandlingens andre uke, beskyldes nå USA for å drive hestehandel med øystatene:

Ifølge avisa Business Standard presser USA, sammen med EU og Norge, nå på for at en ny klimaavtale skal utelukke alle spørsmål om ansvar for klimaskade. Det betyr at ingen land i framtiden skal kunne rette krav om erstatning eller kompensasjon for klimaskade mot andre land.

– Midtveis i forhandlingene, viser USA sitt sanne ansikt og vil utelukker enhver fremtidig mulighet for å kreve erstatning for tap og klimaskade, sier Harjeet Singh, klimarådgiver i Climate Action Network, til Business Standarad. Han har fulgt forhandlingene i mange år, og er observatør her i Paris.

Spørsmålet om kompensasjon for naturødeleggelser, er som Dagsavisen har skrevet tidligere, et av de viktigste spørsmålene for flere u-land og små øystater under årets klimaforhandlinger. I går var det ingen i den norske delegasjonen som ville svare på Dagsavisens spørsmål om saken.

Tom retorikk

Ifølge avisen har Stillehavsøyene, som kjemper en kamp for å få inn et langsiktig mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, blitt tilbudt en mulighet for å få inn dette målet, mot at de oppgir spørsmålet om ansvar for tap og skade.

Avisen har hatt tilgang til et tekstforslag fra USA, der tap og skade overhode ikke er nevnt.

– Det viser at USA utviser tom retorikk når de snakker om solidaritet med utsatte nasjoner, sier Singh.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

USA: Vi forstår behovet

USAs forhandlingsleder Todd Stern, sier at tap og skade er et spørsmål som er viktig for dem.

- Vi forstår behovet og vi anerkjenner det. Vi er for teknisk støtte og for risikoforsikringer, sa Stern på en pressekonferanse i Paris.

Men de understreker at USA ikke må holdes juridisk ansvarlig for de skadene klimaendringene vil forårsake nå og i framtiden. 
- Det er en ting vi ikke vil akseptere, og det er at det skal stå i teksten at vi (USA red.anm.) er ansvarlige for tap og skade. Det er en formulering vi ikke kan akseptere, sa Stern.

I går ettermiddag erkjente han at USA er i samtaler om 1,5-graders målet.
- Vårt mål er ikke endret, målet er å holde temperaturøkningene under 2 grader. Vi jobber med noen land med tekst på 1,5-gradersmålet i forbindelse med samtaler vi har om flere ting. Vi snakker med våre venner i øystatene og våre venner i de mindre utviklede landene om dette, sa Stern.

– Rike er ansvarlig

I den norske delegasjonen av miljøvernere som er tilstede i Paris, mottas nyheten med misnøye.

– Skadene fra sterkere ekstremvær, er særlig store i utviklingslandene som har bidratt minst til dagens klimaendringer. Derfor er det helt naturlig at de ber om erstatning fra rikere land. USA har ledet an for at det ikke skal ligge noen forpliktelser om erstatning fra rike til fattige land i en Paris-avtale. Norge har dessverre hengt seg på denne linja. Vi mener rike land som er ansvarlige for å ha bragt verden på kanten av stupet må bære en vesentlig del av kostnadene, sier nestleder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg.

LES OGSÅ: Krangel om tall
Klimaforhandlinger i Paris fra 30. november til 11. desember.
Målet er en ny internasjonal klimaavtale som omfatter alle verdens land.

Mer fra Dagsavisen