Verden

Heiser flagget til topps i FN

Det palestinske flagget får vaie i FN i New York. Men USA har langt på vei gitt opp en tostatsløsning.

Bilde 1 av 4

NEW YORK (Dagsavisen): Den palestinske delegasjonen i New York feirer en aldri så liten seier i dag, når det palestinske flagget i grønt, hvitt, rødt og svart blir heist til topps i FNs hovedkvarter.

Det er til store protester fra Israel, men med massiv internasjonal støtte, at palestinernes flagg nå får henge side om side med flagg fra FNs 193 medlemsland. Palestina er bare observatørstat i FN, men nylig stemte 119 stater ja for å la observatørstatene Palestina og Vatikanet få flagge. Åtte land, blant dem USA, Israel, USA og Canada, stemte imot. Norge var blant 44 land som avsto fra å stemme.

I dag vil likevel enten utenriksminister Børge Brende eller Norges FN-ambassadør Geir O. Pedersen være til stede under den symbolske flaggheisingen, sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Har gitt opp

Flagget er først og fremst en symbolsk seier, sier professor William Quandt ved Universitetet i Virginia.

– Dette endrer ingenting på bakken. Men det viser at Israel og USA er i stort mindretall i verden, og at et flertall av verdens nasjoner ser på Palestina som en stat i emning, sier Quandt til Dagsavisen.

Da USAs president Barack Obama holdt sin tale til FNs generalforsamling mandag, nevnte han ikke Israel og Palestina en eneste gang i sitt 42 minutter lange innlegg. Det ble lagt merke til av skuffede palestinere. Utenriksminister Børge Brende (H) tror likevel ikke Obama har gitt opp.

– Jeg håper ikke det. Men det er klart det har vært veldig mange skuffelser tidligere, sier Brende, som håper USA vil komme på banen igjen nå som atomavtalen med Iran er på plass.

– En forutsetning for å starte en prosess igjen er at statsminister Netanyahu forplikter seg til å fryse bosetningene, sier Brende, som leder møtet for giverlandsgruppa for Palestina i dag.

Brende understreker at Norge tok et prinsipielt standpunkt ved ikke å stemme for palestinernes flagg i FN.

– Vår holdning er at det normalt skal være medlemslandenes flagg som skal henge utenfor internasjonale organisasjoners hovedkvarter.

Havner i skyggen

William B. Quandt tror Barack Obama langt på vei har gitt opp forsøkene på å få på plass en tostatsløsning.

– Han har forsøkt to ganger, og brukt mye krefter og energi på dette. Nå innser han at han ikke vil få til noe den tida han har igjen, og vil heller prioritere andre ting, sier Quandt.

Han tror vi vil se et svakere amerikansk engasjement framover: Alle de republikanske kandidatene gir uforbeholden støtte til Israel, mens Hillary Clinton har sett hvor vanskelig en fredsprosess kan være.

– Bill, Obama og Hillary selv har alle prøvd og feilet.

Nyeste fra Dagsavisen.no: