Verden

- Vestlige ebolapasienter vil framskynde produksjon

MEDISIN: Med vestlige ebolapasienter øker nå takten i legemiddelproduksjonen, tror Gunnar Bjune, forsker på internasjonal helse ved Universitetet i Oslo.

Bjune mener man vil kunne sammenligne utviklingen av ebolamedisin med hiv-viruset, der man lenge trodde det skulle gå tiår før man utviklet medisiner.

- Her vil den farmasøytiske industrien se at det nå finnes et marked for å gå videre med produksjon. Kontrollorganer vil også være innstilt på å kutte noen hjørner for at medisinen skal produseres og importeres, sier Bjune som mener det er snakk om måneder.

- Har folk grunn til å bli bekymret over at kontrollorganene tillater et frislipp av eksperimentell behandling?

- Kontrollorganer opptrer gjerne langsomt og byråkratisk. I en krisesituasjon som dette er, vil jeg si at det er veldig beroligende at norske kontrollmyndigheter viser at de har evne til å snu seg raskt og veie risiko opp mot trusselen som epidemien utgjør, sier Bjune.

Forskeren mener et tradisjonelt etisk mønster bekreftes: Det er nå pasienter i vestlige land som er prøvekaniner for eksperimentell behandling med ebolamedisin. Vanligvis er det utviklingsland som er prøvekaniner.

- Spørsmålet er om medisinene vil bli stilt til rådighet for befolkningen i Vest-Afrika som har dette som et reelt problem, sier Bjune.

- Vil legemiddelindustrien gi land i Vest-Afrika overkommelig tilgang på ebolamedisin?

- Ja, jeg tror det. Her står det om den farmasøytiske industriens troverdighet.

- Vil de vest-afrikanske pasientene stille bakerst i køen?

- Det vil de nok, sier Bjune.

tone.magni.finstad.vestheim@dagsavisen.no

Les også: