Verden

Ønsker cannabis på polet

LEGALISERING: I framtida kan Vinmonopolet selge mer enn vin og sprit, mener seniorforsker Ole Røgeberg ved Frischsenteret.

Legalisering av cannabis er under sterkt press fra flere hold, og i USA åpnet et utsalgssted i nok en delstat tidligere denne uka. Der kan de få kjøpt cannabis over disk både i Colorado og i Washington. Og flere stater vil følge etter.

I Uruguay ble cannabis gjort lovlig rett før jul i fjor.

- Skremsel viktigere enn god politikk

Debatten om cannabis skal gjøres lovlig går over store deler av verden. Tirsdag skrev Dagsavisen at sterke kommersielle krefter presser på for at FN skal legalisere cannabis. Leder Mina Gerhardsen i Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan, advarer mot utviklingen og oppfordrer regjeringen til å jobbe imot.

Seniorforsker Ole Røgeberg ved Frischsenteret ønsker seg en mer konstruktiv debatt.

- Vi burde diskutere hvilke politiske tiltak som er mulige og hva de fører til. Mange virker mest opptatt av å vise at de er motstandere av cannabisbruk eller at de kan ramse opp mange skadevirkninger av bruk, sier Ole Røgeberg til Dagsavisen.

- Det er sterke følelser på dette feltet. Mange ser på hasj som en trussel for barn og ungdom. Det blir viktigere at debatten skremmer ungdom fra å bruke enn at den hjelper oss i å finne en god politikk, sier han.

I dag forbrukes det rundt åtte tonn med cannabis i Norge, ifølge Røgebergs estimater.

- Cannabis og alkohol er begge skadelige rusmidler, men vi er noe bedre på å diskutere alkoholpolitikk. Vi skjønner for eksempel at folk drikker mindre hvis avgiftene skrus opp, men at vi da også får mer grensehandel, hjemmebrenning og smuglersprit. I cannabispolitikken er det lite rom for slike avveininger, sier han.

Les også: Økt beslag av cannabis

Kan selges på polet

Røgeberg mener Vinmonopolet også kan egne seg for salg av andre rusmidler.

- Det er ønskelig å holde pris oppe og tilgjengelighet nede for å begrense bruken av skadelige rusmidler. Men det er bedre å gjøre dette med avgifter og salg på polet, enn ved å skape illegale markeder som jevnt rekrutterer ungdom til kriminelle karrierer, sier Røgeberg.

- Jeg ser for meg at polet selger cannabis på samme måte som sprit, med de samme aldersgrensene, sier han.

Røgeberg mener Norge er bedre rustet til å selge legal cannabis enn USA, fordi rammene for å regulere salget gjennom en ordning à la Vinmonopolet allerede finnes her.

- Salg over disk i Norge vil være i en lite kommersiell ramme med bruks- og aldersrestriksjoner, reklameforbud og særavgifter, sier seniorforskeren.

Skatteinntekter

Regulering av cannabis-salget vil også bety skatteinntekter og mindre ressurser brukt på kriminalitetsbekjempelse hos politiet. Basert på kostnadsanslag fra politiet og en antatt totalomsetning på åtte tonn cannabis per år, blir dette en ressursbesparelse på inntil 700 millioner kroner i året, skriver Røgeberg i en artikkel i rus.no.

På det ulovlige markedet går pengene til å kompensere produsenter, smuglere, distributører, selgere, investorer og eventuelle korrupte politimenn for jobben de har gjort. På det legale markedet går derimot det meste av pengene til skatteinntekter.

- Av hundre kroner brukt i det legale markedet, tilsier anslag at ti kroner er nok til å kompensere produsenter og andre for jobben sin. Resten av pengene vil være skatteinntekter, sier Røgeberg.

tom.vestreng@dagsavisen.no

Mer fra Dagsavisen