Verden

Ligger 13 år etter 
skjema tross suksess

FATTIGDOM: Kampen mot barnedødelighet er en av suksesshistoriene blant tusenårsmålene. Likevel: Selv på dette feltet er målet 13 år forsinket.

Bangladesh er et av verdens fattigste land, men er blant landene som har redusert barnedødeligheten mest. Her er barn i Bangladesh på den internasjonale vanndagen. FOTO: PAVEL RAHMAN/NTB SCANPIX

Det konkluderer Unicef i en rapport som blir lagt fram i New York i dag.

En gigantisk satsing mot barnedødelighet har bidratt til at halvparten så mange barn under fem år dør i dag som i 1990 globalt. Men målet var en reduksjon på to tredeler, da tusenårsmålene for bekjempelse av fattigdom ble laget rundt tusenårsskiftet. To år før fristens utløp i 2015, står det klart at man ikke vil nå dette.

Vet hva som virker

I stedet vil vi skrive 2028 innen dette har skjedd, anslår Unicef. I mellomtiden kan 35 millioner småbarn dø av årsaker som kunne vært unngått, dersom ikke innsatsen forbedres enda mer fra i dag.

Generalsekretær Bernt Apeland i Unicef Norge sier kampen mot barnedødelighet på den ene siden er en fantastisk historie.

- Det viser at når gode krefter går sammen internasjonalt, lykkes man langt på vei. Antallet barn totalt på jorda er dessuten flere nå enn i 1990, så den relative nedgangen er langt større. Men når det fortsatt dør 18.000 hver dag av årsaker som relativt lett kan forebygges, er det en fallitterklæring, sier Apeland til Dagsavisen.

Han mener mer av det samme må til, om man skal klare å forhindre barnedød ytterligere.

- Vi vet hva som virker. Det betyr at vi må fortsette å bygge politisk vilje der utfordringene er størst, og i tillegg hjelpe til med metodikk og finansiering, sier Apeland.

Etiopia viser vei

For det oppløftende i kampen mot barnedød er at vi finner noen av verdens aller fattigste land blant landene som har lykkes best. Øverst på suksesslisten er Bangladesh, Malawi, Nepal, Liberia, Tanzania og Etiopia, som alle har klart å redusere med to tredeler, slik målet var (se faktaboks).

Ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO, er gapet mellom de rikeste og de fattigste på dette området blitt mindre.

Etiopia er et eksempel på hvor langt man kan komme ved å utdanne helsearbeidere ute på landsbygda. Siden 2004 har man jobbet bevisst med å utdanne unge jenter slik at de kan jobbe som helsearbeidere. 38.000 jenter har fullført ungdomsskolen og fått halvannet års utdannelse i helse, der de blant annet har fått opplæring i hva som tar livet av småbarn og hvordan dette kan forhindres.

- Desentralisering av helsetjenester, og at man i tillegg har sørget for utdanning ute på landsbygda; har hatt en enorm effekt i forhindring av barnedød. Blant annet kan man hindre flere tusen dødsfall i løpet av en dag ved at man vasker seg på hendene, sier Apeland, som peker på at de landene som har lykkes har vist stor vilje til å få det til.

- Vi ser gjennomgående at der hvor man får gode resultater, har man myndigheter som satser på forebygging av barnedød, og evner å få gjennomført det, sier Apeland.

En av de viktigste grunnene til at man har halvert barnedødsfallene er utdelingen av vaksiner. Mens bare ett av fem barn fikk vaksiner i 1980, er tallet nå fire av fem globalt. Når det i dag fortsatt dør millioner av barn under fem år, er det først og fremst på grunn av dødsfall rundt fødsler, lungebetennelser og luftveisinfeksjoner, og diaré - alle årsaker som kan gjøres noe med.

Det britiske Redd Barna påpeker også at kampen mot sult er avgjørende for å hindre at barn dør.

- Med mindre vi tar opp kampen mot sult, risikerer vi å miste momentum, og barn vil fortsette å dø av unødvendige årsaker, sier Brendan Cox i Save the Children UK til BBC.

Dette støttes av Unicef.

- Om det er noe man bør satse mer på i årene framover, er det ernæring. Underernæring og feilernæringen er underliggende årsak for en tredel av alle dødsfall, sier Bernt Apeland.

asne.gullikstad@dagsavisen.no

Barnedød

Globalt falt antall dødsfall blant barn under fem år fra 12.6 millioner i 1990 til 6.6 millioner i 2012 - altså omtrent en halvering.

Til tross for framgangen, har i det samme tidsrommet hele 216 millioner barn under fem år mistet livet. Det er mer en hele Brasils befolkning.

Dette hindrer barnedød:

Myggnett

Vaksiner

Medisiner

Amming

Ernæringstillegg

Tilgang til rent vann og sanitæranlegg

Suksesslandene

Blant dem som har nådd målet om to tredels reduksjon er flere av verdens aller fattigste land (tallet viser reduksjon i prosent siden 1990):

Bangladesh: 72 prosent

Malawi: 71 prosent

Nepal: 71 prosent

Liberia: 70 prosent

Tanzania: 68 prosent

Etiopia: 67 prosent

Åsne Gullikstad

Åsne Gullikstad

Journalist