Verden

Tiltalt krigsherre og avsatt president

Navn: Charles Taylor (58)

Aktuell: Tidligere president i Liberia tiltalt for krigsforbrytelser i Sierra Leone.

Som president i Liberia bisto Charles Taylor opprørsbevegelsen Revolutionary United Front i Sierra Leone. Han skaffet dem våpen i bytte mot diamanter. Han skal ha latt egne soldater delta i kampene i Sierra Leone. En av opprørernes spesialitet i denne krigen var amputasjon av armer og ben på antatte motstandere som like gjerne kunne være kvinner og barn som menn i uniform.

Underslag og opprør

Charles Taylor ble født i Liberia i 1948. Hans far tilhørte en familie som hadde innvandret fra Amerika frigitte slaver som lenge utgjorde Liberias elite. Sønnen Charles fikk en god utdannelse som endte med en eksamen i økonomi ved et universitet i USA i 1977.

Hjemme i Liberia gjorde sersjant Samuel Doe militærkupp i 1980. Taylor vendte hjem og fikk en ledende jobb i byråkratiet som i realiteten ga ham kontroll over statskassa. Det skar seg. Taylor ble snart anklaget for underslag på nærmere en million dollar. Han stakk av til USA hvor han ble arrestert. Mens han ventet på utlevering klarte han å flykte.

Etter militær trening i Libya stablet han på bena en opprørshær. Julaften 1989 rykket han inn i Liberia fra Elfenbenskysten i spissen for noen hundre væpnede soldater. I juli samme år ble hovedstaden Monrovia erobret av opprørere. President Samuel Doe ble torturert til døde.

Brutal krig

Men krigen fortsatte. Nå som borgerkrig mellom Taylor og hans tidligere allierte Prince Johnson. Det var en særdeles brutal krig som i særlig grad gikk ut over forsvarsløse sivile.

Fiendtlighetene fortsatte utover 1990-tallet men ebbet etter hvert ut. Det ble inngått en fredsavtale. I 1997 ble det holdt presidentvalg. Charles Taylor vant overlegent. Han fikk hele 75 prosent av stemmene i det som faktisk hevdes å ha vært et rettferdig valg.

Men Taylor vant ikke fordi han var elsket. Han vant fordi folk fryktet at han ville starte krigen på ny dersom han tapte. Et av slagordene hans skal ha vært: «Han drepte min mamma han drepte min pappa men jeg stemmer på ham»!

Som president fortsatte Taylor å støtte det pågående opprøret i nabolandet Sierra Leone. Han hevdes å ha tjent store penger på illegal våpenhandel og diamantsmugling. Kontrollen over de rike diamantfeltene i Sierra Leone skal ha vært en viktig drivkraft for hans engasjement. Men etter at andre vestafrikanske land grep inn og sendte en fredsstyrke til Sierra Leone ble det undertegnet en fredsavtale i januar 2002.

Krigsforbrytelser

I Liberia var det aldri helt fredelig i Taylors presidenttid. Det var stadig uro og blodige regionale konflikter. I 2003 var det slutt. Charles Taylor ble tiltalt for krigsforbrytelser. Det internasjonale presset økte. Det endte med at Taylor reiste fra landet og slo seg ned i et luksuriøst eksil i Nigeria.

I januar i år overtok nyvalgte Ellen Johnson Sirleaf som Liberias president. Taylor ble forlangt kastet ut fra Nigeria. Etter et slags fluktforsøk ble han pågrepet og fraktet via Liberia til krigsforbryterdomstolen i Sierra Leone.

Charles Taylor har fortsatt lommer av støtte både i Sierra Leone og i Liberia. President Johnson Sirleaf frykter at rettssaken kan skade den skjøre stabiliteten i området og har bedt om at saken blir flyttet til Haag. Det har Taylor motsatt seg på det sterkeste. Taylor mener han fortsatt er Liberias rettmessige statsoverhode og han bestrider krigsforbryterdomstolens rett til å anklage og eventuelt dømme ham.