Politikk

Bilistene får CO2-rabatt – men pumpeprisen skal fortsatt opp

Ap-Sp-regjeringen går inn for at bilistene i stor grad skal skjermes for økt CO2-avgift. Men avgiftsøkningen nulles ikke helt ut.

Den nye regjeringen gjør ingen endring i de borgerliges forslag om å øke CO2-avgiften med 28 prosent. Men bilistene skal i stor grad kompenseres for økningen.

Det går fram av Ap-Sp-regjeringens forslag til endringer i den borgerlige regjeringens budsjettforslag for 2022.

Kompenseringen skal skje i form av redusert veibruksavgift og trafikkforsikringsavgift. I veibruksavgiften er det i hovedsak biodrivstoffkomponenten som kuttes.

Samlet sett vil drivstoffavgiftene likevel øke noe. For bensin blir det snakk om en økning på 12 øre fra 2021-nivå, mens det for diesel blir en økning på 13 øre fra 2021.

Med Solberg-regjeringens budsjettforslag ville avgiftsøkningen for bensin og diesel ha blitt om lag tre ganger så stor.

Kollektivtrafikken

Samtidig som Ap-Sp-regjeringen vil skjerme bilistene for økt CO2-avgift, ønsker den ikke å gi noen koronakompensasjon til tog- og kollektivselskaper utover 2021 i budsjettforslaget.

– Når smitteverntiltakene er avviklet, er det viktig at staten ikke hindrer omstilling til en ny normal, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Nivået for antall passasjerer på tog- og kollektivtrafikk ligger på mellom 75 og 80 prosent av nivået i 2019, og det er usikkert når nivået er tilbake til det samme som før pandemien, ifølge Nygård.

– Vi er kjent med kollektivselskapenes bekymringer rundt dette, men det er krevende for staten å prioritere å bruke penger på å opprettholde kollektivtilbudet på et høyere nivå enn det er grunnlag for.

500 millioner mer i frie midler

Regjeringen foreslår imidlertid å bevilge 500 millioner kroner mer i frie midler til fylkeskommunene. Nygård peker på at de har ansvaret for lokal kollektivtransport, som omfatter buss, T-bane, trikk, bybane og hurtigbåter.

Solberg-regjeringen foreslo en økning på 400 millioner kroner.

– Med i alt 900 millioner kroner mer står fylkeskommunene sterkere rustet til å kunne prioritere kompensasjon for reduserte billettinntekter til neste år, dersom det er behov for det, sier Nygård.

– En historisk svekkelse

MDG i Oslo er svært skuffet.

– De legger opp til en historisk svekkelse av kollektivtilbudet mange steder i landet, som rammer millioner av reisende. Dette er utrolig skuffende. Kollektivselskapene og de reisende har lojalt fulgt smittevernrådene under hele pandemien, og nå stikker regjeringa fra regninga, sier samferdsels- og miljøbyråd Sirin Stav.

Hun mener dette kan føre til at mange velger bil over kollektivtransport, fordi tilbudet blir dårligere.

– Da får vi lavere billettinntekter, som igjen kan føre til nye kutt. De gjør vondt verre når de kutter i bensinprisen samtidig som kollektivtrafikken går for lut og kaldt vann, sier Stav.

Også NAF reagerer

NAF reagerer kraftig på at Ap-Sp-regjeringen ikke vil videreføre krisehjelpen til kollektivselskaper.

– NAF er sterkt bekymret for at regjeringen ikke gir en krone i hjelp til kollektivselskapene, som har hatt en kraftig nedgang i inntektene fordi passasjerene ikke er kommet tilbake etter koronapandemien, sier NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste til NTB.

Hun viser til at passasjertallene fortsatt ikke ligger høyere enn 75–80 prosent av 2019-nivå.

– Dette kan bety kraftig kutt i kollektivtilbudet i byene, advarer Ryste.

– Vi håper SV vil rette opp dette og sørge for at kollektivselskapene ikke må kutte i reisetilbudet.

Ikke moms

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) foreslår i sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2022 å innføre omregistreringsavgift for brukte elbiler, samt å innføre en full trafikkforsikringsavgift for elbiler. Dette er uendret fra budsjettforslaget Erna Solbergs regjering la fram før den gikk av for fire uker siden.

Dessuten foreslår man å oppheve rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen, som består av at man kun legger til grunn 60 prosent av listeprisen når man beregner fordelen. Dette skal skaffe regjeringen 345 millioner kroner i ekstra inntekter.

Til gjengjeld vil ikke den nye regjeringen innføre moms på elbiler som koster over 600.000 kroner foreløpig. I tilleggsnotatet er det ikke lagt opp til dette, tross at dette er en del av regjeringsplattformen.

– En endring av momsavgiftene allerede fra nyttår ville av flere årsaker vært utfordrende. For det første er det ikke ventet at et endelig statsbudsjett vil bli vedtatt før like før jul, noe som ville gitt bransjen svært kort tid på å endre sine systemer, skriver Nettavisen.

Mer til hurtigladere

Ap-Sp-regjeringen vil øke bevilgningene til hurtigladere og grønn omstilling med 300 millioner kroner. Pengene vil gå til Klima- og energifondet og skal styrke Enovas aktivitet knyttet til grønn omstilling og etablering av hurtigladere.

– Vi vil gjøre det enklere å velge klimavennlige transportløsninger og legge til rette for økt utbredelse og bruk av elbil i alle deler av landet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en uttalelse.

Regjeringen ønsker i utgangspunktet at utbyggingen av ladeinfrastruktur skal være markedsdrevet. Men i noen situasjoner vil det være behov for offentlig støtte, ifølge Klima- og miljødepartementet.

Billigere ferger

I sitt budsjettforslag vil regjeringen fra 1. januar reduseres takstene for ferge med 30 prosent fra prisene som gjaldt ved nyttår. Regjeringen bevilger 489,8 millioner kroner mer til dette.

Bevilgningen er en dobling fra Solberg-regjeringens budsjett, og totalt er det dermed bevilget nesten 1 milliard kroner til lavere takst, opplyser samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Regjeringen foreslår også å løyve 30 millioner kroner til å redusere takstene i fergesamband med færre enn 100.000 passasjerer. De kommer tilbake til dette tiltaket i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2022.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen