Politikk

Ungdommen velger grønt. De eldre velger blått

Den norske velgerbefolkningen er en veldig sammensatt gruppe. Alder, kjønn og utdannelse forteller i stor grad i hvilken konvolutt man putter sin stemme.

Partier med miljøprofil som MDG, SV og Venstre gjør det godt blant de yngre velgerne. Slik har det vært ved de siste valgene. Men tendensen forsterket seg ved kommunestyrevalget i fjor.

De tre grønne partiene står relativt sterkt blant velgere under 40 år, går det fram av Statistisk sentralbyrås velgerundersøkelse som ble offentliggjort tirsdag.

For høyrepartiene er det omvendt. De gjør det dårligere blant  de yngre velgerne. Høyre har sin største oppslutning blant velgere over 80 år. Frp står sterkest blant folk mellom 50 og 60 år.

Tomme gater og torg: Vi skal holde oss hjemme. Ingen vet hvor lenge (+)

Klima var en hovedsak for velgerne ved valget. Skulle det bli et klimavalg neste år, ligger de tre klimapartiene MDG, SV og Venstre godt an, med et mulig unntak for Venstre, som henger fast i regjeringens grå klimapolitikk. Venstre ligger dårlig an også av andre grunner. Partiet vil slite for å komme over sperregrensen på 4 prosent. På snittet av de nasjonale meningsmålingene i mars har Venstre 3,1 prosent.

Ap har en overraskende jevn aldersspredning på sine velgere. Ingen aldersgruppe dominerer. Ap er ikke noe «eldreparti».  Partiet har relativt like mange velgere under 30 som over 80 år. KrF er overaskende nok heller ikke noe typisk eldreparti. Aldersmessig er velgerne jevnt fordelt med en topp blant 70-åringene. Det er fortsatt håp for KrF. Velgerne kommer ikke til å dø ut på en god stund.

Kvinnene flokker seg om venstresiden mens mennene holder seg på høyresiden. 66 prosent av SVs velgere var kvinner. For Ap og Rødt var henholdsvis 54 og 57 prosent kvinner. MDG hadde også et klart flertall kvinnelige velgere med 58 prosent.

Frp er fortsatt mennenes parti til  tross for at Siv Jensen har ledet partiet i mange år og Sylvi Listhaug har klatret opp i toppledelsen. 56 prosent av Frps velgere var menn. I Høyre er derimot kvinnene i flertall med 56 prosent . Sp er det eneste partiet med en helt jevn kjønnsbalanse. Prosentvis stemte like mange kvinner som menn på Sp. Så er da også partiets to spydspisser en kvinne og en mann: Parlamentarisk leder Marit Arnstad og leder Trygve Slagsvold Vedum.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Utdanning slår også ut ved stemmegivning. Det er tydeligst for Frp.  Partiet gjør det best blant folk med lav utdanning. Høyre er derimot størst blant velgerne med lang universitets- og høyskoleutdanning, etterfulgt av Ap og MDG.
Ap holder stillingen som innvandrernes parti.

6 av 10 mannlige velgere fra Afrika og Asia stemte på Ap. 4 av 10 kvinnelige velgere med samme bakgrunn gjorde  det samme. Ap har et betydelig velgerpotensial hvis partiet får flere velgere med innvandrerbakgrunn fram til valglokalene.

Mer fra Dagsavisen