Politikk

Enighet om utslippsfri norsk sokkel i 2050

Equinor, LO og NHO går sammen om et mål om en utslippsfri norsk sokkel innen 2050. Planene skal presenteres mandag.

Ifølge VG og E24 er målet å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030, målt mot 2005. Det innebærer et kutt fra 13,5 millioner tonn CO2 til 8,1 millioner tonn.

Ifølge E24 blir kuttplanene kjent i form av to presentasjoner mandag formiddag. Den ene er med Equinor, mens den andre holdes av KonKraft -samarbeidet, der LO og NHO er store aktører.

En kilde med tilknytning til saken bekrefter dette overfor NTB, samt at innholdet i de to medienes artikkel er riktig.

Elektrifisering og vindturbiner

Kuttene skal blant annet komme gjennom økt elektrifisering og bruk av vindturbiner på steder en ikke får til å elektrifisere fra land, skriver E24.

I målsettingen brukes begrepet «netto null», ettersom det gir rom for å fortsatt ha utslipp, men å veie opp for disse med karbonfangst og -lagring.

Ifølge NRK kommer kuttene til å koste Equinor og partnerne rundt 50 milliarder kroner. Etter det kanalen erfarer, skal CO2-utslippene kuttes med fem millioner tonn i året.

Leder Frederic Hauge i Bellona betegner overfor E24 målsettingen som et «historisk skifte».

– Det er veldig positivt at oljeindustrien endelig skjønner at de må ta klimagrep. Det var jaggu på tide. Hvis vi ser tilbake på den gangen Statoil og Frp kjempet mot elektrifisering, så viser dette at det har skjedd en stor holdningsendring, sier Hauge.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Natur og ungdom negative

Natur og Ungdom lar seg ikke imponere over målsettingen om kutt.

– Dette er først og fremst et pressestunt fra fossilene, ikke noe klimatiltak som monner. De store utslippene kommer fra bruk av olje, ikke produksjon, sier Andreas Randøy til NTB. Han er innstilt som ny nestleder i organisasjonen, som søndag åpnet sitt landsmøte.

– I 2050 skal vi ikke ha noen norsk oljeproduksjon, og i tillegg er det rett og slett for sent. Tina Bru fra Høyre har for eksempel foreslått nullutslipp på sokkelen innen 2035. Skal vi løse klimakrisen, må vi ha et helt annet ambisjonsnivå enn knøttsmå kutt langt inn i framtida, legger Randøy til.

Også skipsfart

Ifølge E24 er også Norges Rederiforbund med, noe som skal innebære at skipsfarten på norsk sokkel skal gjøre tilsvarende kutt.

Fra NHO skal Norsk Olje og Gass og Norsk Industri være en del av samarbeidet, mens LO skal være representert ved Fellesforbundet og Industri Energi.

Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor ønsket søndag kveld ikke å kommentere saken overfor NTB.

Mer fra Dagsavisen