Politikk

Elvestuen klar med Europas korteste klimaplan

I et 29 sider langt dokument gjør regjeringen opp status for klimapolitikken i Norge. Der kommer det fram at vi ligger an til å bomme grovt på målet for 2030.

Av Johan Falnes/NTB

Den korte statusrapporten, titulert «Norges nasjonale plan», ble publisert på Klima- og miljødepartementets nettsider i all stillhet fredag ettermiddag.

Framskrivningene i planen viser at Norge med dagens politikk ligger an til å få utslipp av klimagasser på 45 millioner tonn i 2030. Det er en reduksjon på 12 prosent fra nivået i 1990.

Men målet er et kutt på 40 prosent. Dermed har Norge et stort gap å fylle.

Ikke-kvotepliktig bom

I såkalt ikke-kvotepliktig sektor ligger utslippene an til å synke til i underkant av 21 millioner tonn i 2030.

Heller ikke det er i tråd med målene.

I det nye klimasamarbeidet som ble inngått med EU i høst, har Norge nemlig forpliktet seg til å kutte utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent fra 2005-nivå innen 2030.

Framskrivningene som nå er lagt fram, tilsier et kutt på snaut 26 prosent.

Samlet sett er det ifølge Klima- og miljødepartementets beregninger snakk om et gap på 12 millioner tonn som må fylles i perioden 2021–2030.

Amputert plan

Statusrapporten er ment som et frivillig norsk svar på de store klimaplanene EUs medlemsland nå er i ferd med å utarbeide. De kalles integrerte nasjonale energi- og klimaplaner.

I Brussel regnes disse planene som et avgjørende styringsinstrument for klimapolitikken i årene som kommer.

Den norske klimaplanen, derimot, er sterkt amputert – og betydelig kortere enn de utkastene EUs medlemsland har lagt fram.

Hele energikapittelet er utelatt. Det skyldes at EUs siste energipakke fortsatt ikke er innlemmet i EØS.

Dermed slipper Norge å rapportere til EU om hva vi har tenkt å gjøre for å spare på energiforbruket eller få opp andelen fornybar energi.

Forsinket prosess

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har tidligere gjort det klart at dokumentet ikke er ment som noen handlingsplan fra norsk side. I stedet nøyer Norge seg med å gjøre opp status for de tiltakene og virkemidlene som allerede er på plass.

Norge har nemlig lagt opp et planleggingsløp som er forsinket sammenlignet med EU.

Men svarene kommer. Det første som skjer, er at Miljødirektoratet innen 1. februar legger fram utredningen «Klimakur 2030». Den skal vise hvilke tiltak som må til hvis Norge skal tette gapet og faktisk nå klimamålet for 2030.

I etterkant vil regjeringen legge fram sin egen klimaplan, der Klimakur 2030 skal følges opp.

Denne planen kommer ifølge Elvestuen i løpet av 2020.

(©NTB)

Mer fra Dagsavisen