Politikk

Ny rødliste: Alle isbreer i Norge er truet

Alle isbreer i Fastlands-Norge er truet på grunn av klimaendringer.

Av

Det viser den nye rødlisten for naturtyper i Norge.

Artsdatabanken legger onsdag fram den nye rødlisten, som viser hvilke naturtyper vi risikerer å miste helt her til lands.

Til sammen er 75 naturtyper definert som truet, og blant dem er altså alle breene i Fastlands-Norge. De er alle plassert i kategorien «sårbar».

«Breformers utbredelse avhenger først og fremst av klimaet. Studier viser at breer på fastlandet jevnt over har krympet betraktelig de siste 50 år, og at utviklingen vil skyte fart i de neste 50 år, gitt de siste estimatene for fremtidens klima», skriver ekspertene som har rødlistevurdert breene.

Også på Svalbard mener ekspertene at isbreene vil bli redusert, men det er ventet at endringene der vil bli mye mindre enn på fastlandet.

Snøleier

En annen naturtype som trues av klimaendringer, er såkalte snøleier. Dette er områder som er avhengig av snø som blir liggende i fjellet lenge utover sommeren, og som gir en kort vekstsesong og nesten kontinuerlig tilførsel av smeltevann.

«Når snødekket blir redusert, vil de spesialiserte artene få vanskeligere leveforhold. Over tid vil de da erstattes av andre arter», skriver Artsdatabanken i sin gjennomgang.

– I denne rødlisten ser vi veldig tydelig at klimaendringer påvirker naturtyper i Norge. Dette gjelder for 25 av de truede naturtypene, og det er i fjellet at effektene av klimaendringene er størst, sier prosjektleder Snorre Henriksen for rødlisten hos Artsdatabanken.

Av naturtyper som står i fare for å forsvinne, trekkes blant annet fram sukkertareskog, sørlig slåttemyr, olivinskog, fosse-enger og jordpyramider.

Det understrekes at mye annet enn klimaendringer også kan påvirke naturtyper, og at vi noen ganger ikke kjenner årsaken til at de blir redusert.

Les også: – Det var den beste stunden i hele mitt liv

Rødlisten

En annen kime til bekymring er at blåskjellbestanden ser ut til å være redusert. Den er foreløpig vurdert som «sårbar» i rødlisten, men dette er ikke avgjort.

– De endelige vurderingene for denne gruppen vil bli klare 3. desember, opplyses det.

Bakgrunnen for at blåskjell kan være på vei inn på rødlisten, er flere bekymringsmeldinger om bestanden.

Mulige forklaringer kan være «endringer i havmiljøet, beiting fra ærfugl, og at kombinasjonen av økte temperaturer og sykdomsutbrudd kan føre til høyere dødelighet».

Nå venter en innspillsrunde fra eksperter på området, før den endelige blåskjellavgjørelsen blir tatt.

Varme kilder

Varme kilder er svært uvanlig i Norge, men de finnes faktisk på tre steder på Svalbard – inntil videre. De er nemlig alle oppført som «kritisk truet» på den nye rødlisten.

– De skades av at besøkende bader og tråkker i dem, opplyser Artsdatabanken.

Det samme gjelder landformen kalktuff eller travertiner, som dannes rundt de varme kildene på Svalbard. Denne landformen er også «kritisk truet».

Ni komiteer med 36 fageksperter har gjort vurderingene i den nye listen. Arbeidet har vært ledet av Artsdatabanken og vurderingene er gjort etter en metode for rødlisting utarbeidet av Den internasjonale naturvernunionen (IUCN).

– Rødlisten bygger på den beste kunnskapen vi har om tilstand og utvikling i norsk natur, og vurderingene skal være etterprøvbare og uavhengige, sier Snorre Henriksen. (ANB-NTB)

Les også: Karl Seglem spiller for livet og jorda

Mer fra Dagsavisen