Politikk

Ap byr opp til nytt klimaforlik

Jonas Gahr Støre mener regjeringen bør inngå forlik på Stortinget om Norges klimamål inn mot 2030. Dersom regjeringen selv ikke tar initiativ, er Arbeiderpartiet klar til å ta grep.

- Regjeringen skal melde inn Norges klimamål på nyåret, men det er ingen tegn til at de vil invitere til forlik eller diskutere hvordan vi skal gå fram. Det vil jeg kritisere, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre under partiets internasjonale seminar i går.

Inn mot neste års klimakonferanse i Paris skal alle FN-landene melde inn sine klimamål mot 2030. Regjeringen og miljøminister Tine Sundtoft (H) har sagt at de vil komme tilbake til Stortinget i første halvdel av 2015, men Støre er utålmodig. Han mener et nytt klimaforlik er på sin plass:

- Det vil være naturlig å forankre Norges mål mot 2030 i et klimaforlik som sist. Klima er en sak hvor partiene tidligere har satt seg sammen på Stortinget og kommet fram til løsninger. Nå, etter ett år med denne regjeringen, er det ingen signaler om dette. Regjeringen må avklare om de ser på Stortinget som et sted der de bare snakker med samarbeidspartier om budsjett, eller om den også vil videreføre tradisjonen som ble innført med klimaforliket, sier Støre til Dagsavisen.

 

Gjennomføring

Etter Støres syn kan et nytt klimaforlik handle om mer enn bare Norges utslippsmål mot 2030. I klimaforliket fra 2008 ble partiene enige om at norske utslipp skal kuttes med 30 prosent fra 1990-nivå til 2020, I dag ser det ut til at Norge sliter med å nå denne ambisjonen. Sundtoft og regjeringen sier de vil styrke klimaforliket, men etter at de fire borgerlige partiene ble enige om budsjett sa flere klimaforskere til Dagsavisen at klimatiltakene som foreligger i budsjettforliket, ikke er nok til å nå mål om utslippskutt. Snarere tvert om - utslippene neste år ser heller ut til å gå opp.

- Jeg tenker ikke at vi skal endre målet ved det forrige forliket, men siden det er utfordringer med å nå det, er det behov for å se hvilke tiltak vi skal ta i bruk for å nå målsettingene. Jeg tenker et nytt klimaforlik kan handle mer om gjennomføring enn om mål, sier Støre.

Ap-lederen synes dagens klimadebatt handler for mye om hva vi skal gjøre i framtida, og etterlyser tiltak for her og nå:

- Vi snakker om hvilke ambisjoner vi har for 2030 og det er lett å snakke om mål som er 10-15 år fram i tid. Men hva med det vi skal gjøre i 2015? 2016? 2017? Jeg mener vi må diskutere hvordan vi skal bruke friheten vår nå og hvilke tiltak vi kan gjøre i dag, sier han.

 

Ap er rede

Siden regjeringen ikke viser vilje til å inngå forlik med partiene på Stortinget, mener Støre at partiene selv må ta grep:

- Det er fire partier på Stortinget som ikke er bundet av samarbeidsavtalen. Vi skal høre med disse partiene. Ap er rede til å delta i et forlik, og vi vil videreutvikle og forsterke forliket som allerede er det, sier han.

Støre vil ikke si mer om hvilke samtaler han har med andre partier, men sier at partiene på Stortinget snakker om dette i «uformelle vendinger».

- Regjeringen må ha flertall for målene de melder inn mot 2030. Hvilken metode skal de bruke for å få flertall? Jeg synes klimaforlik er en spennende arbeidsform vi bør komme tilbake til, sier Støre og viser til at den rødgrønne regjeringen inngikk et klimaforlik på Stortinget til tross for at de hadde flertall.

- Vi behøvde ikke et forlik, men valgte det. Denne mindretallsregjeringen burde være åpne for det samme.

Nyeste fra Dagsavisen.no: