Tror på leksefri innen fem år

Kjersti Lien Holte har forsket på skolers leksepraksis.

Hvem: Kjersti Lien Holte (44)

Hva/hvorfor: Førsteamanuensis ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Har forsket på leksepraksis i skolen.

Jeg mener poden bør ta leksearbeidet mer seriøst – hvorfor skjønner han ikke det selv?

– Han har vel andre ting han har lyst til å gjøre, som å leke, være med venner og familie, drive med fritidsaktiviteter, slappe av, tenke og fundere. Mange skolebarn har egne prosjekter på fritiden. Og så er jo lekser noe som pålegges ham, noe som er tungt for mange. Det er ikke uvanlig at barn er interessert i skolearbeid på fritiden hvis de får utforske fritt selv det de er nysgjerrige på.

Det hadde vært helt nydelig for både store og små å slippe leksemaset. Hvilke spennende funn fra forskningen din kan støtte oppunder det ønsket?

– Det er det både pedagogiske og verdimessige begrunnelser for. Fritid uten lekser fører til bedre relasjoner mellom barn og foreldre og mer indre motivasjon hos barna. Det gjør også at bare profesjonelle tar seg av tilpasning av undervisningen – ikke foreldre og andre. For elever med ekstra utfordringer fører fritid uten lekser til at de ikke får det som en ytterligere byrde og belastning. Leksefri gir en mer inkluderende skole.

Det finnes jo leksefrie skoler i dag, men hvordan lar det seg gjøre å erstatte leksene i dagens skolemodell?

– Det funker veldig bra i noen skoler, mens andre har dårlige erfaringer. De som opplever det som positivt, har klart å lage rutiner for repetisjonsarbeid i skoletiden samt god informasjon og dialog med foreldrene om barnas utvikling på flere områder. I stedet for å planlegge undervisningen opp mot leksearbeidet og oppfølging av leksene, får disse skolene og lærerne mer tid til å tilpasse og effektivisere undervisningen. Mange bruker dessuten digitale verktøy som læringsapper, noe som gjør at behovet for lekser forsvinner.

Hvilke funn forteller deg at hjemmeleksene bør beholdes?

– Jeg har ingen funn som sier det. Jeg har sett eksempler på lekser som kan være helsefremmende, som å gå seg en tur, bruke mindre tid på spill og mobiltelefon og slike ting. Men ingen av funnene tilsier at det er riktig å pålegge barna leksearbeid etter skoletid.

Hvor lang tid tror du det tar før vi har en helt leksefri skole?

– Jeg tror vi kan ha det innen fem år på grunn av fagfornyelsen, som trer i kraft fra august 2020. Den legger opp til dybdelæring, større medvirkning til egen læring og en mer inkluderende skole. Og det er tverrpolitisk enighet om fagfornyelsen.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Den heter «Zen og kunsten å vedlikeholde en motorsykkel», skrevet av Robert M. Pirsig.

Hva gjør deg lykkelig?

– En båttur i Hvaler-skjærgården. Foreløpig er det bare blitt én av dem hittil i år.

Hvem var din barndomshelt?

– Pippi Langstrømpe, som jeg syntes var modig, sterk, rampete – frekk og freidig. Det likte jeg.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er veldig opptatt av bøker og kunne nok frigjort meg litt mer og stolt mer på meg selv.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tar meg et glass vin og lager meg en god middag – med dessert.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– For å støtte ungdommene som har streiket for at vi skal nå klimamålene raskere. Vi kunne gjort mye mer – mye fortere – hvis alle skjønte at det brenner skikkelig på dass.

Er det noe du angrer på?

– Jeg bruker ikke så mye energi på å angre, men jeg angrer vel kanskje på noen spørsmål jeg har stilt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kunnskapsminister Jan Tore Sanner, og vi kunne gjerne stått fast litt lenge i den heisen. Jeg trenger å snakke med ham om ganske mye.