Bernt G. Apeland. FOTO: UNICEF NORGE

I heisen med Kim Jong-un

I barndommen var han opptatt av eventyreren Fridtjof Nansen.

Bernt G. 
Apeland (47)

Generalsekretær, 
Unicef Norge

Stadig færre barn dør.

 

Fra 1990 til 2011 er den globale dødeligheten for barn under fem år nesten halvert. Hva er hovedårsaken?

- Direkteårsaken er at man har fått ut mer vaksiner, malarianett og rent vann, og har mer lokalt helsestell. Men den bakenforliggende årsaken til halvparten av suksessen er også at jenter har fått utdannelse. Barn som er født av jenter som har skolegang har dobbelt så stor sjanse for å oppleve sin femårsdag som andre. Mødre med skolegang etterspør vaksiner, rent vann, og skjønner sammenhengen mellom disse tingene og helse. Mødre som vet hva som er de riktige valgene for sine barn, gjør de riktige valgene.

Men fortsatt dør det 19.000 barn i verden hver dag, av sykdommer som lungebetennelse og diaré, som er enkle å forebygge. Hvorfor har man ikke klart å gjøre nok med disse sykdommene?

- Dette er fattigdomssykdommer, og åtte av ti barn som rammes er i Afrika sør for Sahara eller i Sør-Asia. Der er man ennå ikke kommet langt nok ut med forebygging, behandling og utdannelse. Dette er en stille katastrofe. Barnedødstallene er som om det skulle styrte 50 jumbojeter med barn hver eneste dag.

Til tross for framgangen blir ikke tusenårsmålet om å redusere dødeligheten med to tredeler innen 2015, nådd?

- Nei, og en grunn til at det er vanskeligere å nå målet er at verdens befolkning har økt med en tredel siden 1990. Men det er viktig at man ikke mister momentum, man må ikke glippe på dette. Det som har gjort at man er kommet dit man er i dag, er at det er et ambisiøst mål og at alle trekker i samme retning.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

- En bitte liten bok som heter «Forsoningen» av Fred Uhlmann, som handler om vennskapet mellom en jødisk gutt og en tysk gutt som ble nazist senere. En lavmælt, rolig bok som ga dype refleksjoner rundt vennskap og verdier i livet.

Hva gjør deg lykkelig?

- Nedgangen i barnedødeligheten gjør meg lykkelig. Ellers at de jeg er glad i har det bra.

Hvem var din barndomshelt?

- Jeg har alltid vært glad i eventyrere. Eventyreren Fridtjof Nansen var jeg opptatt av.

Hva misliker du mest med deg selv?

- Min manglende evne til å holde orden.

Hva gjør du når du skeier ut?

- Kjøper god mat og vin.

Hva er du villig til å gå i 
demonstrasjonstog for?

- Mye, men jeg har alltid hatt jobber som gjør at jeg ikke kan være så veldig politisk. Men jeg ville demonstrert mot det som handler om urett; for eksempel spørsmål som handler om fattigdom.

Er det noe du angrer på?

- Det er sikkert mye jeg kunne angret på, men jeg lever etter at levd liv kan ikke angres.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

- Nord-Koreas nye leder Kim Jong-un. Vi skulle snakket om hvordan vi kan sørge for at den tredelen av barn i landet som er underernært, kan komme seg ut av det.

asne.gullikstad@dagsavisen.no