Navn i nyhetene

Lykkelig av glade barn

Simon Malkenes (41) er lektor og forfatter. Har skrevet boka «Bak fasaden i Oslo-skolen» der han går til angrep på markedstenkningen i Oslo-skolen.

I boka beskriver du hvordan resultatpresset gjør at lærerne føler seg presset til å sette høyere karakterer. Hvordan skjer det?

- Skolen er gjort om til en kunnskapsbedrift, der du blir målt på resultatene dine. Gode karakterer er et mål i seg selv. Det kommer til uttrykk i resultat-kontraktene til rektor. Rektorene kan få personlige lønnstrinn i lokale lønnsforhandlinger ved å ha gode tall. Det kan gi dem mellom 35. og 45.000 i høyere lønn. Det gir et voldsomt press på lærerne og elevene. Oslo-skolen er preget av en ekstrem målstyringskultur. Mange mål skal tallfestes. Det blir veldig styrende for skolen og innholdet i skolen. Jeg er veldig bekymret for hva det gjør med situasjonen i klasserommet.

Hva skjer med forholdet mellom lærer og elev når det er markedstenkningen som gjelder?

- Jeg ble selv kalt for et problem fordi jeg hadde «et dårlig tall» - et tall som lå under skolens gjennomsnitt. På min skole har lærerne samtaler med ledelsen tre ganger i året. Her ble jeg konfrontert med at jeg hadde et tall som lå under snittet. Jeg ble spurt om hva jeg ville gjøre med det, da det var et problem for skolen. Skolen har endret seg til å skulle produsere tall. Det store samfunnsansvaret skolen har glipper og blir redusert til tallmagi. Det er ikke bra. Alt det dreier seg om er å veie og måle elevene. Andre ting faller vekk.

Hvilke andre ting?

- Det at du skal utdanne hele mennesket. Resultatfokuset gjør at man blir altfor opptatt av enkle målbare ting som standpunktkarakterer og nasjonale prøver. Rektorene får tilsyn. Hvis de har dårlige resultater, kommer det folk fra utdanningsetaten og går igjennom skolen - for å se på hva de kan gjøre for å få bedre resultater. Dermed er det et enormt press på elevene. Egentlig skal jo eleven være en verdi i seg selv. I stedet blir eleven brukt for å oppnå gode tall. Dette kaller jeg kommando-liberalisme. Skolen får et enormt resultatfokus. Og elevene tror gode karakterer er nøkkelen til framtida. Allerede fra barneskolen blir de innprentet dette. Nasjonale prøver gjør at mange får et negativt forhold til flere fag allerede fra barneskolen.

Hvilken bok har betydd mest 
for deg?

- «Pan» av Knut Hamsun.

Hva gjør deg lykkelig?

- Glade barn.

Hvem var din barndomshelt?

- David Attenborough.

Hva misliker du mest ved deg selv?

- At jeg er utålmodig.

Hva gjør du når du skeier ut?

- Da tar jeg meg et krus med øl fra Kinn bryggeri.

Hva er du villig til å gå i 
demonstrasjonstog mot?

- Mot livet bak fasaden i Oslo-skolen. Mot kommando-liberalismen.

Er det noe du angrer på?

- Det er det helt sikkert. Det har jeg glemt. Jeg går ikke og angrer hver dag. Livet går videre.

Hvem ville du helst stått fast 
i heisen med?

- Sokrates.

Hva skulle dere pratet om?

- Hvis det var filosofen Sokrates, så skulle jeg svart på det han spurte om. Hvis det var fotballspilleren, så skulle jeg spurt hvorfor de ikke vant fotball-VM i 1982.

ester.nordland@dagsavisen.no