Aps Torgeir Micaelsen er skeptisk til regjeringens helseforslag. Han spør hvordan det vil påvirke kvaliteten på norske sykehus. FOTO: BJØRN SIGURDSØN/NTB SCANPIX

Vil ta opp helsereiser på tinget

SYKLEHUS: Aps Torgeir Micaelsen er skeptisk til Bent Høies forslag om fritt sykehusvalg i Europa.

- Hva skjer når vi heller betaler penger til EU-sykehus framfor å bruke pengene i Norge, spør Micaelsen.

Som Dagsavisen omtalte i går ønsker Høie å gi nordmenn fritt sykehusvalg i Europa, som en del av implementeringen av EUs pasientrettighetsdirektiv. Norske eksperter på antibiotikaresistens reagerer kraftig og kaller forslaget «vettløst». De mener økt behandling i utlandet gir mer antibiotikaresistens også i Norge. Micaelsen mener forslaget også gir andre problemer:

- Det er også et spørsmål om hva som skjer når behandlinger i utlandet blir refundert og trekkes fra budsjettene til norske sykehus. Regjeringen antar at det ikke vil bli mange pasienter i utlandet, men det kan vi ikke vite. Hvis dette får et visst volum, hva skjer når vi heller betaler penger til EU-sykehus framfor å bruke pengene til bedre behandling i Norge? spør Micaelsen.

 

Mister kontroll

EU-direktivet ble i utgangspunktet implementert i 2013 av den rødgrønne regjeringen, men da hadde det en annen utforming: I det rødgrønne forslaget måtte pasienter som skulle få behandling i utlandet, være såkalte «fristbrudd»-pasienter, det vil si at sykehusene har brutt fristen for deres behandling. Deretter måtte pasientene ta kontakt med statens helseøkonomiske forvaltning, Helfo, som skulle forhåndsgodkjenne behandlingen i utlandet.

EØS-avtalens overvåkingsorgan, ESA, mente dette ikke var i tråd med EØS-avtalen. I lys av det foreslår Høie å droppe forhåndsgodkjenning og tillate alle norske pasienter behandling i utlandet, forutsatt at man kan få samme behandling i Norge.

- Jeg er for at pasienter som har ventet lenge, skal få andre tilbud. Men at man nå helt uten videre og uten forhåndsgodkjenning kan gå rett til et EU-sykehus, er jeg skeptisk til. Med vårt forslag ville vi hatt mer kontroll, sier han.

 

Må diskuteres

Micaelsen reagerer på at regjeringen har kommet med innrømmelser overfor EU, som ifølge ham står i motstrid til det Stortinget vedtok. Han sier at Stortinget ikke har fått mulighet til å diskutere konsekvensene av Høies forslag.

- Vi var ikke kjent med innrømmelsene før det sto i VG. Jeg spør meg hvorvidt det er et stortingsflertall for forslaget. Dette er uansett et så viktig spørsmål at det bør drøftes i Stortinget. Regjeringen bør legge fram sin begrunnelse for hvorfor de mener dette ikke vil true det norske helsetilbudet, og jeg vil at helseministeren skal redegjøre for sin kontakt med EU i denne saken.

marie.melgard@dagsavisen.no