Bård Hoksrud og Frps programkomité mener det er behov for et eget politi for kriminalitet i transportsektoren.

Vil ha nytt politi

Frps programkomité foreslår et eget transportpoliti. Men det blir ikke mer byråkrati av det, mener Bård Hoksrud.

 

– Vi foreslår et eget transportpoliti, sier Bård Hoksrud til Dagsavisen.

Han sitter i programkomiteen til Fremskrittspartiet, som skal legge fram forslag til ny politikk partiet kan gå til valg på neste høst.

I 2013 gikk Frp til valg på å opprette et eget dyrepoliti. Det er nå oppe og går i Sør-Trøndelag. Nå mener Hoksrud og programkomiteen at det også er behov for et eget politi for kriminalitet i transportsektoren.

Kabotasje

– Det er utfordringer i dag knyttet til utenlandske lastebilsjåfører der noen ikke er like seriøse. Det skjer brudd på kabotasjeregelverket, men myndighetene har problemer med å følge opp og få saker kommer til retten, sier Hoksrud.

Utenlandske trailersjåfører med uryddige arbeidsvilkår og manglende sikkerhetskultur, er et omdiskutert problem. Spesielt knyttet til kabotasje. Kabotasje er transport av last utført av en utenlandsk transportør mellom to steder i Norge. Det var forbudt i Norge, men tillates nå gjennom EØS-avtalen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mindre byråkrati?

– Hvordan stiller dette forslaget seg opp mot ambisjonen om mindre byråkrati?

– Poenget med dette er å samle ressursene bedre, sier Hoksrud.

Han mener at man ved å ha kompetansen samlet, kan få sakene behandlet langt raskere

– I et nytt transportpoliti ønsker vi å få inn folk med spisskompetanse både juridisk og faglig, slik at man enklere kan følge opp og slå ned på ulovlighetene i transportnæringen. Personlig mener jeg at man bør vurdere om utrykningspolitiet (UP) også kan ligge under transportpolitiet, sier Hoksrud.

Norges Lastebileier-Forbund (NFL), der tidligere Frp-topp Geir A. Mo er sjef, har lenge etterlyst et eget transportpoliti.