– Au pair-ordningen setter kvinnene i en ekstremt sårbar posisjon, sier Kirsti Bergstø (SV), som er enig med Senterpartiet i at ordningen bør avvikles. FOTO: ARNE OVE BERGO

SV støtter avvikling

SV støtter Marit Arnstad (Sp) sitt forslag om å avvikle au pair-ordningen. Også Frp er skeptisk.

– Au pair-ordningen setter kvinnene i en ekstremt sårbar posisjon fordi de bor hjemme hos de menneskene de er totalt avhengige av. Vi har sett eksempel etter eksempel på utnytting av au pairer, det kan ikke få fortsette, sier arbeidspolitisk talsperson Kirsti Bergstø (SV).

Dermed stiller hun seg bak forslaget fra Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad om å avvikle dagens au pair-ordning. Forslaget vil legges fram for Stortinget til høsten, varslet Arnstad i gårsdagens Dagsavisen.

Høyre sier nei

Det finnes rundt 3.000 au pairer i Norge. Ordningen er opprinnelig ment som kulturutveksling, men den siste tida er det kommet fram flere eksempler på au pairer som utnyttes grovt. I 2013 innførte regjeringen flere innstramminger, blant annet en karantenetid for vertsfamilier som misbruker ordningen. Det er for tidlig å si om disse har fungert etter hensikten, mener Høyre, som sier et klart nei til avvikling.

– Au pair-ordningen innbefatter flere tusen personer og bidrar til kulturutveksling, så det blir helt feil å skulle legge den ned. Vi må heller rette søkelyset mot dem som bryter reglene, sier Kent Gudmundsen (H), som sitter i kirke-, utdannings- og sosialkomiteen.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Utnyttes av mange

Fremskrittspartiet er imidlertid mer skeptisk.

– Hensikten med ordningen er god, men dessverre er det mange som utnytter den og bruker den på en måte den ikke var tiltenkt. Den var ment som mulighet til kulturutveksling – ikke som utnyttelse av arbeidskraft, uttalte arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) til Dagens Næringsliv i går.

Kristelig Folkeparti har tidligere stilt seg kritisk til au pair-ordningen, men har foreløpig ikke tatt stilling til om den bør legges ned. Heller ikke Venstre eller Arbeiderpartiet har konkludert.