Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité samlet for å diskutere Nav-skandalen

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sender et brev med en rekke spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

 

Det er klart etter komiteens møte tirsdag. Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet ble valgt til saksordfører.

– Nå har vi begynt å jobbe med saken. Vi er enige om å sende en del spørsmål til arbeidsministeren, sa hun.

Spørsmålet om det blir høring i saken besvarte hun slik:

– Det blir det nok, men vi har ikke konkludert med det i dag, fordi vi gikk tom for tid.

Saksordfører

I det første møtet om saken skulle komiteen blant annet velge en saksordfører og bestemme om det skal holdes en åpen høring om saken med de ansvarlige statsrådene.

Utvalget skal særlig se på departementets rolle i saken, Navs og Trygderettens rolle samt bakgrunnen for feiltolkningen av loven og EØS-reglene. Påtalemyndighetens og domstolenes håndtering av sakene står også sentralt for utvalget. Det skal i tillegg vurdere om praksis også før 2012 må gjennomgås.

SV har allerede spilt inn flere spørsmål partiet mener kontrollkomiteen bør stille statsråden i saken. 14 av spørsmålene går til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, mens de øvrige går til justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og Sivilombudsmannen.

Tidslinjen i saken, hvordan Hauglie vil sikre at urett blir gjort opp for, dialogen mellom Nav og departementet og hvorfor ikke påtalemyndigheten ble varslet tidligere, er noen av spørsmålene SV vil ha svar på.

Partiet foreslår også at kontrollkomiteen må kreve å få full oversikt over straffesakene og antall ofre for skandalen. (NTB)