Stortinget vil ha mål på livskvalitet

Nordmenn blir stadig rikere, men ikke særlig lykkeligere.

I flommen av vedtak som Stortinget fatter de siste dagene av inneværende sesjon, ligger en tynn, liten innstilling fra finanskomiteen om livskvalitet og ikke-materielle verdier.

Forslaget går til kjernen av Kristelig Folkepartis verdipolitikk, og forslagsstillerne er da også partileder Dagfinn Høybråten og KrFs mann i finanskomiteen, Hans Olav Syversen. I forslaget blir regjeringen bedt om snarest å utvikle et mål for brutto nasjonal livskvalitet (BNL) som et supplement til brutto nasjonalprodukt (BNP).

MER ENN PENGER

– Vi vil ha livskvalitet på dagsordenen. Hvis vi bare bruker økonomiske målestokker, blir all oppmerksomhet rettet mot penger. Det er viktig, men ikke alt. Spør du folk på gata om hva som betyr mest for dem, får du svar som tid, relasjoner, venner, familie, helse. Dette er verdier som ikke fanges opp med tradisjonelle mål, sier Høybråten til NTB.

Forslagsstillerne mener det er et paradoks at selv om Norge er blitt mye rikere målt i BNP siden 1950, er nordmenn ikke blitt noe særlig lykkeligere.

– Rike mennesker er gjennomsnittlig lykkeligere enn fattige mennesker, men så snart man har nok penger til mat, klær og hus, begynner hver ekstra krone å bety mindre og mindre, sier Høybråten og Syversen.

De to mener det må andre verktøy til for å måle det som gir livene mening, og at en livskvalitetsindeks kan være en hjelp.

SAMLE NY KUNNSKAP

Den skal gi myndighetene kunnskap om hvordan politiske tiltak påvirker innbyggernes livskvalitet og være en navigator i planleggingen av framtidens samfunn, heter det.

En samlet finanskomité viser til at det internasjonalt jobbes på flere hold med slike spørsmål, blant annet i OECD. Men komiteen ber regjeringen ha en bred drøfting av mål for livskvalitet og melde tilbake til Stortinget om framdriften i forbindelse med presentasjonen av budsjettet for 2010.

– Det er hyggelig og litt overraskende at vi får så stor tilslutning til dette. Å måle slike verdier er ingen eksakt vitenskap, men det er en bred, internasjonal trend. Sammen vil BNL og BNP gi oss en bedre forståelse av hva som gir våre liv mening og retning, sier Høybråten. (NTB)