Lokale representanter for de borgerlige partiene vil gi helseminister Bent Høie ro rundt spørsmålet om reservasjonsrett. FOTO: MIMSY MØLLER

Stopper avklaring

RESERVASJONSRETTEN: Lokale borgerlige representanter gir regjeringen drahjelp. De har funnet en måte for å ikke måtte si klart ja eller nei om legers reservasjonsrett. Udemokratisk, mener Arbeiderpartiet.

I januar foreslo regjeringen å gi leger rett til å nekte å henvise kvinner til abort. De vil imidlertid gi kommunene rett til å bestemme hvorvidt deres leger skal få denne muligheten. Mange har imidlertid allerede sagt tydelig fra om at fastlegene i deres kommune får et klart nei til dette. At de også har møtt motstand hos sine egne, har skapt hodebry for regjeringen. Men nå får de hjelp til å roe gemyttene inntil videre: Lokale representanter for KrF, Høyre og Frp har nemlig funnet en måte å hindre kommunestyrene i å behandle saken.

 

Les også:

- Truer Nydalen-stemningen

Reservasjonskaos i kommunene

 

Stopper behandling

I flere kommuner har nemlig representanter fremmet såkalte interpellasjoner - spørsmål som ikke er varslet på forhånd, og som krever umiddelbar behandling - om å avklare synet på saken. Interpellasjoner har mange steder bestemte regler knyttet til seg - en av dem er at dersom 1/3 av kommunestyret eller ordføreren ikke vil behandle den, så kan den ikke voteres over. Det er ment for å brukes i veldig komplekse saker som man er helt uforberedt på å ta stilling til.

Høyre, Frp og Krf stoppet onsdag kveld behandlingen av to interpellasjoner om temaet i Gjøvik kommune. Representant Ingrid Endrerud som fremmet interpellasjonen for Ap, har sittet i kommunestyret siden 2011. Bare én gang tidligere har hun opplevd at saker blir stoppet på denne måten.

- Det er noe udemokratisk i å avvise saker på denne måten. Det er plagsomt for regjeringen at man blir sagt imot av kommunene. Det er lettere for Høyre å si ingen kommentar enn å si klart og tydelig ja eller nei, sier hun.

Også i Lørenskog og Kristiansand er saken blitt stoppet på lignende måte. I Arendal ble det ikke engang åpnet for debatt da en lignende interpellasjon ble fremmet. Bystyrerepresentant Jannike Arnesen i Kristiansand kommune kaller det «respektløst».

 

Les ogå:

KrF-opprør mot Erna

Grasrota sier nei til regjeringen

 

- Masseprodusert

Gruppeleder for Høyre i Gjøvik kommune, Svein Håvar Korshavn, sier til Dagsavisen at han på forhånd ble enig med KrF og Frp om å påberope seg retten til å stoppe det han kaller «hastebehandling av en veldig kompleks sak».

- Høringsfristen for forslaget er ikke før 30. april, så vi har god tid til å ta denne saken gjennom de vanlige prosedyrene for saksbehandling og ikke ta det på hælen en onsdag kveld, sier han.

Aps Endrerud avfeier argumentasjonen fra Høyre om at saken er for vanskelig til å ta en beslutning nå. Hun viser til at saken har vært i mediebildet i lang tid og at den dessuten er initiert av Høyre selv fra regjeringshold. Korshavn viser til at dette er en masseprodusert interpellasjon fra Arbeiderpartiet som blir kjørt som en kampanje i kommunestyrene, og fnyser av påstandene om udemokratisk spill.

- Kommuneloven er vedtatt av et enstemmig kommunestyre, det inkluderer også Arbeiderpartiets representanter, sier han.

 

Les også:

Stanser reservasjonsretten

Bøyer seg ikke for KrF-krav

Høyre-tvil om reserverende leger

I tvil om legenekt

 

Avviser instruering

Stortingsrepresentant for Ap, Stine Renate Håheim, mener avvisningen av interpellasjonene er et «åpenbart uttrykk» for at Høyre synes debatten er ubehagelig. Hun stiller spørsmål ved hvorfor den samme strategien nå plutselig dukker opp flere steder samtidig i Kommune-Norge. At Høyre sentralt har en finger med i spillet avviser imidlertid Høyres generalsekretær, Lars Arne Ryssdal.

- Jeg kan avkrefte at Høyre har gjort som Arbeiderpartiet og sentralt dirigert hvordan kommunestyrerepresentantene våre skal agere i denne saken. Men med all medieoppmerksomhet som har vært om spørsmålet er vi naturlig nok blitt orientert fra enkeltkommuner om saken, sier han. Han viser til at debattene er blitt gjennomført i kommunene der spørsmålet har vært oppe, og at det kun er selve voteringen som er blitt utsatt ut fra at kommunen skal gi et formelt svar på høringssaken i løpet av noen uker.

hannah.gitmark@dagsavisen.no