Flere norske kunstnerne og aktivister har engasjert seg i saken til norske Maria. FOTO: ARNE OVE BERGO

Skjebnedag i retten for Maria

ASYLPOLITYIKK: Nå ligger fire år gamle Marias skjebne i rettens hender. I går var ankesaken oppe i Borgarting lagmannsrett.

Om rundt en måneds tid, får hun vite om tingrettens dom, at moren må ut av landet, vil bli stående.

Georg Schjerven Hansen i Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF) var lettet da dagen i retten var over.

– Men det kom ikke noe nytt fram i retten. Motparten snakket veldig rundt grøten, og om alvorligheten om at moren hadde søkt asyl under falskt navn, sier han.

– Selv om vi skulle vinne i retten, så er det langt igjen for varig opphold. Da må Utlendingsnemnda fatte et nytt
vedtak, sier Schjerven Hansen til Dagsavisen.

Moren til Maria fulgte saken fra tilhørerbenken, og hun var lettet og spent etter at dagen i retten var over. Nå håper hun at hun får lov til å bli sammen med datteren i Norge.

– Vår advokat var veldig opptatt av konsekvensene ved at mor og datter skilles, sier Schjerven Hansen.

Også utenfor Norge har saken vakt oppmerksomhet. Et kinesisk telegrambyrå skriver om hvordan Norge behandler sine egne borgere, mens de bøyde av for Kina vedrørende Dalai Lama. Også på den amerikanske nettsiden globalpost.com har gitt saken bred omtale. I går fulgte også et svensk TV-team rettssaken, for å lage en dokumentar om Maria-saken.

tom.vestreng@dagsavisen.no

Les også Dagens leder på Nyemeninger.no