Regjeringen med KrF-vennlig budsjett – løfter barn og bistand

Fem år med KrF-samarbeid preger budsjettforslaget som legges fram mandag, ifølge Høyre. Og sentrumspartiet fristes med flere gjennomslag om de blir i folden.

– KrF må avgjøre om de tror de får mer gjennomslag på den andre siden. Det tror ikke jeg, sier finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) til NTB.

Mandag klokka 10 legger finansminister Siv Jensen (Frp) fram forslaget til statsbudsjett for 2019 i Stortinget. Regjeringens egne lekkasjer i forkant viser at det allerede er krydret med KrF-vennlige saker, ikke minst et løfte om å sette av 1 prosent av bruttonasjonalinntekt til bistand, noe som tilsvarer 37,8 milliarder kroner.

Asheim viser dessuten til forslaget om å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde toåringer fra lavinntektsfamilier, som et gjennomslag for KrF.

– Vi følger også opp mange av forlikene vi har fra før. Lærernormen er en seier i budsjettet som KrF har fått før og som vi nå følger opp med penger, sier Asheim.

– En lang linje

KrF-politikken blir ikke nappet ut av budsjettet selv om partileder Knut Arild Hareide har tatt til orde for å vende de tre regjeringspartiene ryggen og heller forsøke å få et samarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

– Vi går ikke inn for disse tingene for å true med at de ikke blir gjennomført. Vi gjør det fordi vi er fire partier som har laget fem statsbudsjetter sammen. Det er en lang linje av prioriteringer, forklarer Asheim.

2. november avgjør KrFs ekstraordinære landsmøte om partiet skal følge Hareides råd, eller heller lytte til nestleder og finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad som ønsker å ta KrF inn i regjering med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

Asheim mener KrF har mye å hente hos de borgerlige.

– Det er ikke tvil om at KrF kommer til å få flere gjennomslag i forhandlinger, lokker han.

Budsjettprosess som vanlig

Asheim er imidlertid tydelig på at den økonomiske situasjonen gjør at det er viktig å holde seg innenfor rammene regjeringen legger mandag.

– Ledigheten er veldig lav, og økonomien går på høygir. Da kan ikke bruke stadig mer penger over offentlige budsjetter. Når vi skal forhandle med KrF, må vi omprioritere innenfor eksisterende budsjetter, konstaterer han.

Mens de andre partiene venter på KrFs avgjørelse, skjer det lite med budsjettforslaget i Stortinget. Perioden fram til begynnelsen av november bruker opposisjonspartiene som vanlig til å forberede sine alternative budsjetter.

Det gjelder også KrF. Hareide har satt familieøkonomi høyt på prioriteringslisten og tatt til orde for økt barnetrygd, en endret fødselspengeordning og gratis barnehage fra tredje barn.

Asheim er klar

Om KrF går inn for å gå inn i den borgerlige regjeringen – eller i det minste fortsette budsjettsamarbeidet – står Asheim klar til å gå i gang med budsjettforhandlinger i begynnelsen av november. Målet er at finanskomiteen har sin innstilling klar før 20. november.

– Dette er frister som har sprukket før, men mitt mål er at det ikke skal gjøre det i år, sier komitélederen.

Dersom KrF velger Sp og Ap – og ønsker å starte samarbeidet alt i høst – er det et nytt lag som må forhandle om budsjettet. De tre partiene har ikke flertall alene, men vil også måtte forhandle med SV om budsjettstøtte. Parallelt med budsjettforhandlinger vil partiene også måtte starte arbeidet med å bygge opp en regjeringsplattform fra bunnen av.

(NTB)