Øker UD, krymper Norad

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) vil enten legge ned eller styrke Norad, mens Utenriksdepartementet uansett skal vokse. Reformen sendes ikke på høring eller utredning.

Året Norad fyller 50 år, kan også bli direktoratets siste, når utviklingsminister Nikolai Astrups (H) omfattende reform blir til. Nylig offentliggjorde Utenriksdepartementet rapporten som peker ut to veivalg for norsk bistand: Norad skal enten legges ned og integreres i Utenriksdepartementet (UD) eller utbetale en større del av bistandsbudsjettet enn i dag, mens fagfolk flyttes til UD.

Rapporten er nå offentliggjort. 

Uansett utfall, vil det desidert største av regjeringens 15 departementer vokse. Utenriksdepartementet har i dag over 800 ansatte. I Norad jobber det 245.

Utviklingsministeren selv vil ikke peke ut noen favoritt: Begge alternativene skal gi bedre kvalitet på bistanden, understreker han.

– Vi har ikke konkludert. Begge veivalgene vil gi en sterkere og mer samlet tilskuddsforvaltning i Norad, mindre dobbeltarbeid og bedre samspill mellom politikk og fag, sier Astrup til Dagsavisen.

Det er Nikolai Astrup og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) som sammen skal ta det dramatiske veivalget for norsk utviklingspolitikk.

Astrup vil ikke komme med noen datoer, men sier de to skal ta avgjørelsen «om noen uker». De anbefaler da en løsning til regjeringen, som tar det endelige valget.

Les også: Frykter et svekket Norad

Åpen for innspill

Reformkursen har blitt mottatt med en viss skepsis, både blant fagfolk og Norad-ansatte. Fagforeningene i Norad mener har blant annet at en så stor reform bør utredes bedre.

– Prosessen hittil har vært lite åpen, sier de tillitsvalget i NTL, Akademikerne og Parat i en samlet uttalelse til Dagsavisen.

De kritiserer flere av tiltakene for å være tynt begrunnet, og ber om at reformen sendes ut på offentlig høring.

I regjeringens egen utredningsinstruks står det at «offentlige utredninger, forslag til lov og forskrift og forslag til tiltak med vesentlige virkninger skal normalt legges ut på høring». Det kommer ikke til å skje, slår utviklingsminister Astrup fast.

– Denne rapporten sammenfatter en rekke tidligere utredninger. Når det er sagt, har vi fått mange innspill så langt, både fra ansatte og ulike miljøer. Det er bra. Det er bare å komme med innspill til meg, oppfordrer Astrup.

Les også: – Vi har ikke blitt hørt

Mer penger

Norge er blant landene i verden som betaler høyest andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) i utviklingshjelp. I år var bistandsbudsjettet på rekordstore 35,1 milliarder kroner, og neste år er det ventet å bli på hele 37,8 milliarder kroner, ifølge en statsbudsjettlekkasje til NTB. I Norad frykter mange et svekket faglig miljø og dermed lavere kvalitet på bistanden, hvis fagfolket splittes mellom UD og Norad. Astrup er klar over problemstillingen.

– Hensikten med reformen er nettopp å styrke kvaliteten. Det kan vi få til hvis vi gjennomfører den på riktig måte, sier Astrup.

Samarbeidet mellom Utenriksdepartementet og Norad har vært tidvis overlappende og ineffektivt, ifølge både kilder i Norad, UD og en rekke fagfolk. Astrup har også uttrykt frustrasjon over å ha fagkunnskapen utenfor Utenriksdepartementet. Det er også bred enighet om at en reform av bistandsarbeidet er nødvendig. Spørsmålet er altså hvordan det vil se ut.

I rapporten statsrådene har fått oversendt peker arbeidsgruppa også på mulighetene for å outsource deler av dagens arbeidsoppgaver. De peker særlig på mulighetene for å outsource evaluering av bistanden, bladet Bistandsaktuelt og informasjonsarbeid.

Les også: Frykter svekket bistand

Usikker outsourcing

Evalueringsdirektør i Norad er skeptisk til å sette ut evalueringen av 38 milliarder kroner. Også Catharina Bu, tidligere seniorrådgiver i Redd Barna og nå i Tankesmien Agenda, stiller spørsmål ved forslaget om outsourcing.

– Jeg er ikke sikker på om konsulenter utenfra vil ivareta den viktige kompetansen og evnen til læring som for eksempel evalueringsavdelingen i Norad besitter i dag, sier Bu.

Det står heller ikke noe om antall ansatte i rapporten om Norads framtid. Bu understreker at det ikke har blitt noen særlig flere som jobber med bistand siden 2004, samtidig som bistandsbudsjettet er doblet siden den gang.

– Kommer noen til å miste jobben?

– Vi deler ønsket om å holde kvaliteten på bistand høyt. Vi kommer til å trenge mange dyktige folk for å sikre det framover, sier Astrup.

Les også: Milliardreform uten debatt