I stedet for full gass blir det tilnærmet null gass etter at bare MDG stemte for bompengefritak for biogasslastebiler. Asko, som leverer dagligvarer til rundt 2.000 kunder landet rundt, har nå om lag ti slike lastebiler. I tillegg har Asko 40 lastebiler som går på bioetanol, av en flåte på om lag 600 biler.

Nei takk til dette

Både Frp og Rødt har sagt nei til et bompengefritak for å få flere biogasslastebiler på norske veier.

 

Så sent som i går skrev Dagsavisen om Frp og Rødts motstand mot bompenger.

Det forhindret likevel ikke disse partiene fra å stemme imot et forslag fra MDG om bompengekutt, torsdag. Det samme gjorde de andre partiene.

Dette er forslaget som dermed bare fikk MDGs ene stemme:

«Stortinget ber regjeringen innføre fritak fra bompenger for en klimaklasse som inkluderer biogasslastebiler og andre alternative drivlinjer for lastebiler i en oppbyggingsfase (på minimum fem år).»

– Hva hadde skjedd hvis forslaget hadde fått flertall, Tore Bekken, administrerende direktør i Asko?

– Det kunne ha skapt større hastighet i anskaffelsen av biogasslastebiler. Vi har en flåte på cirka 600 biler ved våre 13 lagre landet rundt. Bompenger er en veldig stor kostnad for oss.

Les også: Motstandere av bompenger har to allierte på Stortinget. Siv Jensen og ... Bjørnar Moxnes!

– En ulempe for oss

– Har dere noen biogasslastebiler i dag?

– Ja, vi har cirka ti biler på biogass, men våre planer om å gå over til andre typer bilteknologi, omfatter også hydrogen, bioetanol og biodiesel. Vi har egne tankanlegg for å sikre tilgangen på biodiesel uten rester av palmeolje. Jeg oppfatter at vi ligger i front miljømessig, men denne satsingen gir oss ingen økonomiske fordeler, tvert imot innebærer den en ulempe for oss, etter som vi betaler mer for miljødrivstoff enn fossilt drivstoff.

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), mener det er naturlig at lastebiler med nullutslipp blir behandlet på samme måte som personbiler med nullutslipp, ved bompasseringer.

– Det er ingen grunn til at slike lastebiler skal betale mer, sier Mo.

I dag kan bomkostnadene for enkelte turer beløpe seg til 2-3.000 kroner, kan han også fortelle.

– Prinsipielt er vi imot bompenger som system, fortsetter Mo, som var generalsekretær i Frp fram til han begynte i NLF.

Når det nå først er bompenger, bør takstene utelukkende baseres på utslipp, mener NLF. NLF foreslår derfor følgende tre klasser: nullutslipp, lavutslipp og høyutslipp.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Stanser produksjon

Per Espen Stoknes fremmet MDGs forslag om bompengefritak for biogasslastebiler i Stortinget.

– Hvorfor vil dere ha et slikt fritak?

– Fordi det som stanser en rekke planer om produksjon av biogass i dag, er usikkerhet om muligheten for å få solgt den. Hvis vi fjerner markedssvikten for biogass, vil vi få fortgang i produksjonen av den, svarer Stoknes.

– Hvorfor er det viktig å bruke mer biogass?

– Det er galskap å hugge ned regnskog og kjøre på palmeolje når vi i stedet kan produsere biogass basert på avfall fra vår egen bakgård.

Les også: Til kamp mot bompengene