Tidligere forsvarssjef Harald Sunde, som etter fire år som pensjonist ble Sp-medlem, har tidligere uttalt seg kritisk mot regjeringens hærsatsing. Nå gir han råd om ny landmaktutredning.

– Mer til hær og HV

Harald Sunde mener det er nødvendig med en ny utredning for landmakta, basert på økte økonomiske rammer i tråd med NATOs 2-prosentmål.

 

Mandag denne uka ble det lagt fram en statusrapport for den pågående landmaktutredningen, som etter planen skal sluttføres til høsten og legges fram som en proposisjon for Stortinget.

Nå ber tidligere forsvarssjef Harald Sunde om en omgruppering før framrykningen kan fortsette.

– Mitt beste råd er å gi dette arbeidet en økt økonomisk ramme og en ny utredning, knyttet til opptrappingsambisjonen fram mot 2024, sier Sunde til Dagsavisen.

Les også: Anklages for urent spill om HV

– Tvangstrøye

Slik henger det sammen: Utredningen, som tar for seg den framtidige situasjonen for Hæren og Heimevernet (HV), utformes under de økonomiske rammebetingelsene som følger av langtidsplanen for Forsvaret. Men i løpet av vårens landsmøter har alle de store partiene fattet vedtak som innebærer en kraftig økning av forsvarsbudsjettene, i tråd med NATOs mål om at medlemslandenes økonomiske bidrag må opp til 2 prosent av BNP innen 2024.

Faren nå er at premissene for landmaktas framtid utformes under for snevre rammer, ifølge Sunde.

– Rammen som ligger i langtidsplanen er for lav, og langt under målet vi forpliktet oss til på NATO-toppmøtet i 2014, sier Sunde, som er klar på én ting:

– Den største utfordringen Forsvaret har, er økonomi. Vi må ut av tvangstrøyen det er å skulle bygge om Forsvaret ved å snu hver stein. Det skaper bare urolighet og frustrasjon. Vi må nå gi Forsvaret gode vilkår så det kan gjøre det det er satt til, sier han.

– Tiden er nå inne for å realisere NATOs 2-prosentmål. Vi lever i en sikkerhetssituasjon som er annerledes enn bare for få år siden. Stadig nye usikkerhetsfaktorer dukker opp, alt fra terrorisme til cyberkrigføring og situasjonen i Nord-Korea.

Sunde er like klar på at dette ikke er kritikk av det pågående utredningsarbeidet, som ledes av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Jeg kritiserer på ingen måte forsvarssjefen eller hans folk. De er satt til å gi sine beste fagmilitære råd innenfor en gitt økonomiske ramme.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Enig med Grandhagen

Sunde slår dermed følge med tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen, som i Dagsavisen mandag redegjorde for lignende bekymringer.

– Det er åpenbart at partiene nå vil styre mot 2-prosentmålet. Da blir det uforståelig at man ikke utreder framtidens forsvar ut fra hva som er realistiske rammer. Med større rammer ville man kanskje valgt andre våpensystemer. Nå er det en fare for at det gjøres feilinvesteringer fordi man jobber med for lave budsjetter, sa han.

Den totale, økonomiske rammen for Forsvaret ble spikret i langtidsplanen for Forsvaret. Det konkrete innholdet for hæren og HV kommer altså først i landmaktutredningen.

– Stortinget har vedtatt at landmakta skal utvikles innenfor den økonomiske opptrappingsplanen som ligger til grunn for langtidsplanen, uttalte Forsvarsdepartementet til Dagsavisen mandag.

Les også: Tidligere etterretningssjef: Regjeringens plan for Forsvaret allerede utdatert