KrFU-lederen vil lenke seg fast i gruveprotest mot regjeringen

KrFU-leder Martine Tønnessen kjempet for at KrF skulle gå inn i Solberg-regjeringen. Nå vil hun kjempe mot regjeringens ja til gruvedrift og avfallsdumping i Repparfjorden.

 

– Jeg er skuffet over regjeringen som går imot alle miljøfaglige råd i denne saken.

Det sier KrFU-leder Martine Tønnessen til Dagsavisen etter at Næringsdepartementet har gitt driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark.

Det innebærer at gruveselskapet får etablere såkalt sjødeponi i Repparfjorden, altså dumpe gruveavfall i en fjord som har status som nasjonal laksefjord. 

Gjennom KrFs veivalgsprosess i fjor høst, kjempet hun for at KrF skulle velge høyresiden. Hun fikk viljen sin, og partiet gikk i regjeringsforhandlinger Høyre, Frp og Venstre. 

På tampen av november i fjor rykket hun og Unge Venstre-leder Sondre Hansmark ut i VG med krav om at stans i avfallsdeponi i norske fjorder måtte stå på toppen av lista i forhandlingene.

– Han du stilte opp i VG sammen med, Unge Venstre-leder Sondre Hansmark, har varslet at han vil ty til sivil ulydighet og lenke seg fast for å forhindre gruvedrifta i Kvalsund. Er det noe du vurderer?

– Er det én sak man kan vurdere sivil ulydighet så er det i kampen for klima og miljø, så det kan jeg absolutt være med på, sier hun.

LES OGSÅ: Regjeringen trosser Sametinget: Sier ja til omstridt gruvedrift i samisk reinbeitedistrikt

– Ingen unnskyldning for å ødelegge naturen

Overfor NTB ga Hansmark tidligere i dag uttrykk for at han ikke anså kampen som over, og varslet at han kom til å lenke seg fast for å forhindre det han omtalte som «denne miljøkatastrofen».

– Jeg er veldig skuffet over at regjeringen ikke skjønner at det er mye viktigere å ta vare på naturen vår enn at vi skaper arbeidsplasser i et par år, sa Hansmark.

Det har imidlertid allerede vært avgjort en stund at gruvelselskapet kom til å få tillatelse til å dumpe gruveavfall i fjorden. Selskapet har måttet vente på driftskonsesjon, men har altså nå fått grønt lys av regjeringen.

Tønnessen ante hva som var på vei.

– Jeg så jo at dette ikke kom med i regjeringsplattformen, og jeg ble skuffet da også. Men på en dag som denne blir man bare oppgitt, sier hun, og fortsetter:

– Det argumenteres med at det gir arbeidsplasser, og arbeidsplasser er positivt. Men det finnes ingen unnskyldning for å ødelegge naturen for de arbeidsplassene. Det er bare fem land i verden som tillater å dumpe gruveavfall i sjøen, og det er ingen grunn til at Norge trenger å være i selskap med land som Chile og Papua Ny-Guinea. Og for KrFs del er forvalteransvaret viktig, og det trumfer argumentet om arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Åse Marie Småvik fra aksjonen Redd Repparfjorden vil gå i fengsel for fjorden: – Æ blir pensjonist til høsten, så æ har god tid til å sitte i fengsel

– Ingen skam å snu

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord, med nye arbeidsplasser og kompetanse.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier han til NTB.

KrFU-lederen lar seg ikke betrygge.

– Han sier det, men alle andre sier det motsatte. Da er spørsmålet: Hva er uakseptabel eller akseptabel virkning? Jeg mener at enhver påvirkning må tas hensyn til, sier Tønnessen, og viser til at Repparfjorden har status som nasjonal laksefjord. 

– Det har vært gruvedrift der før, på 70-tallet, og vi vet at grunnforholdene ikke har kommet seg etter det. Vi vet også at avfallet fra gruvedriften som planlegges nå inneholder tungmetaller. Da er det ingen gode grunner til å tillate dette.  

– Men finnes det nå en måte å stanse dette på, slik du ser det?

– Jeg mener at man burde forby sjødeponi, og det kunne man gjort nå slik at det fikk innvirkning for Repparfjorden. Men jeg vet at vi har tapt den kampen. Så den eneste måten dette kan endres på, er at regjeringen tar til fornuft. KrF og Venstre er mot, og da er det ingen skam å snu for Høyre og Frp.