Etter en lang debatt, endte den nye hovedkampflybasen på på Ørland i Sør-Trøndelag. Nå går byggingen og utvidelsene for full maskin for å bli ferdige til de første flyene ankommer Norge i 2017. FOTO: Forsvarsbygg

Kampflybase i rute

Kjøpet av nye kampfly til titalls milliarder var omdiskutert. På Ørlandet går utbyggingen av den nye kampflybasen som planlagt.

I 2008 vedtok Stortinget at Norge skulle bruke rundt 68 milliarder på å kjøpe til sammen 52 nye F35-jagerfly fra den amerikanske produsenten Lockheed Martin.

Flyene skal være plassert på den nye kampflybasen på Ørland, utenfor Trondheim. Før de første flyene ankommer Norge, trengs det flere oppgraderinger av basen på Ørlandet.

LES OGSÅ: Kampfly-motorer skal vedlikeholdes på Rygge

Store utbygginger

Forsvarsbygg er allerede godt i gang, skal vi tro direktør i Forsvarsbygg Olaf Dobloug, som har ansvaret for utbyggingen av den nye basen.

– Vi er i rute med de utbyggingene som må være klare før de første kampflyene ankommer Norge, høsten 2017, sier han.

Før de første flyene kan lande på norsk jord, må disse prosjektene være i havn:

• Ny vedlikeholdsbygning – kontraktfestet kostnad: 455 millioner

• Ny skvadronbygning – kontraktfestet kostnad: 291 millioner

• Rullebaneforlengelse på om lag 300 meter – kontraktfestet kostnad: 232 millioner, fordelt på to prosjekter

• Ny hovedinfrastruktur – kontraktfestet kostnad: 78 millioner

Nye hangaretter

De nye flyene er for store til å kunne plasseres i dagens hangaretter, eller hangarer som det også kalles.

Det betyr at også hangarettene må oppgraderes, men Dobolug kan ikke si noe om kostnaden på dette prosjektet.

– Kostnaden ved utvidelsen av hangarettene er under utredning. Det er for tidlig å si noe om hva sluttsummen kommer til å bli, sier Dobloug.

Fram til hangarettene er ferdigbygget, er det planlagt at flyene skal parkeres i det nye vedlikeholdsbygget.

Seks fly i året

Stortinget har hittil vedtatt å kjøpe inn 22 nye fly, med planlagt levering fra 2015 til 2019, men Forsvaret ønsker seg til sammen 52 fly, ifølge NTB.

De to første flyene er allerede levert, men enn så lenge er de i USA og brukes av norske jagerflypiloter til øvingsfly. Planen er at det skal komme seks fly i året til Norge, de første høsten 2017.

I den nye boka til Ingeborg Eliassen og Cathrine Sandnes, «Angrep eller forsvar – kampfly, norske verdier og sikkerhetspolitiske ambisjoner», uttaler blant andre forskningssjef Asle Toje ved Nobelinstituttet seg. Han sier han tror at Stortinget vil redusere antallet kampfly som kjøpes inn, på grunn av en endret økonomisk situasjon i Norge, ifølge NTB.

Færre fly

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier til NTB at han advarer mot å redusere antallet.

– Det vil svekke den operative evnen til Forsvaret i forhold til det vi ligger på i dag og i forhold til det vi forventer å ligge på i framtida, sier Bruun-Hanssen.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sa før det at også Forsvaret kommer til å bli preget av tøffere økonomiske tider.