I går annonserte justisminister Grete Faremo at Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård blir ny politidirektør etter at Øystein Mæland gikk av torsdag kveld. Dette er ikke første gang Humlegård er ønsket fram og opp i politietaten.

Håndplukket redningsmann

Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård ble håndplukket til jobben som ny politidirektør. Også da Øystein Mæland fikk jobben i fjor, var Humlegårds navn blant de aller heteste.

Med sin bakgrunn fra Forsvaret, Utrykningspolitiet og Kripos omtales Odd Reidar Humlegård som et nær perfekt valg til den formidable jobben. Humlegård høster godord som «solid, likandes, sterk, handlekraftig og resultatorientert - en politileder som har fått til store endringer - både i Utrykningspolitiet og i Kripos». At han i tillegg har internt kjennskap til Forsvaret, regnes som en stor fordel, ikke minst med tanke på «alle ressursene som ikke fant hverandre 22. juli».

 

Headhuntet

Humlegård skal ved flere anledninger ha vært foreslått eller snakket om for ledige topposisjoner i Politi-Norge: både da daværende justisminister Knut Storberget så seg rundt etter politidirektør i 2011 og da landets største politidistrikt, Oslo, søkte ny politimester.

Og da Mælands avgang var et faktum sent torsdag kveld, ble Humlegård oppringt av ekspedisjonssjef i Justisdepartementets politiavdeling Hans Sverre Sjøvold. Dette var etter at justisminister Grete Faremo i direktesendt TV på NRK hadde annonsert at politidirektør Øystein Mæland hadde trukket seg med øyeblikkelig virkning. Faremo hadde klokka 14 samme dag erklært seg inhabil i alle Mælands tjenesteforhold, men det ble ikke kjent for offentligheten før i 21-nyhetene samme kveld.

 

Hadde ønskelista klar

Ifølge en sentral kilde i regjeringsapparatet har ikke Faremo gjort noen personalvurderinger før Øystein Mæland trakk seg søndag kveld. «Vi var ikke der at vi var begynt å lete etter politidirektør», ifølge kilden. Men likevel: Flere sentrale folk i Justisdepartementet hadde uavhengig av hverandre tenkt på Humlegård.

- Humlegård var litt uforberedt på dette, kan man vel trygt si, sier konstituert departementsråd Tor Saglie til Dagsavisen.

Men Humlegård var ikke mer uforberedt enn at han hadde klare krav før han ville takke ja til uriasposten som politidirektør. Han var opptatt av å få en ny og forsterket ledergruppe rundt seg. Bortsett fra assisterende politidirektør Vidar Refvik, som trodde han var politidirektør den 22. juli og møtte i regjeringens krisestab, har ingen av de sju i Politidirektoratets (POD) ledergruppe politibakgrunn. Det tenker Faremos håndplukkede politidirektør å gjøre noe med:

- Jeg vil nå sette sammen en ny toppledelse med operativ erfaring fra særorganene og politidistriktene. Det har manglet litt. Politidirektoratet er nå svært innstilt på å levere, sa Humlegård på pressekonferansen i går.

Med særorgan mener Humlegård Kripos og Økokrim.

Videre vil han vite hvilken kontakt Justisdepartementet ser for seg at det skal være mellom departementet og POD i denne krevende oppbyggingsfasen og hvilken veiledning han selv som toppsjef vil få. Humlegård skal dessuten ha fått garantier for at det blir stilt ressurser til rådighet for konkrete prosjekter som er nødvendige for å møte Gjørv-kommisjonens krav, ikke minst betydelig større bevilgninger til IKT i forbindelse med statsbudsjettet for 2013.

- Dette må løftes fram i stortingsmeldingen som skal legges fram i høst etter 22. juli-kommisjonens rapport, mener Tor Saglie.

 

I beredskap

Humlegårds bakgrunn fra Forsvaret skal ifølge Dagsavisens kilder ikke være forsmaken på et politi og forsvar som smelter helt sammen. Men et tettere samarbeid og samvirke blir det.

- Han er godt kjent med de kapasiteter Forsvaret besitter, konstaterer Saglie.

- Ny bistandsinstruks er jo allerede på plass. Men det er viktig å øve og ikke minst å kjenne til instruksen, og det gjør Humlegård, sier en sentral kilde i regjeringsapparatet.

I et møte i Justisdepartementets midlertidige lokaler i Nydalen i går diskuterte Saglie, Sjøvold og Humlegård i tre og en halv time i detalj hvordan den nye politijobben må gjøres. Kripos-sjef Humlegård deltok selv på møtet hans forgjenger Mæland hadde med alle politimestrene på Gardermoen og var med på å meisle ut veien videre fra dette møtet.

- Humlegård er opptatt av å få levert, og alle ser at oppdraget er krevende. Det er mange store oppgaver som skal løses parallelt, og man skal håndtere belastningen i offentligheten, påpeker Saglie.

Noe spesielt må møtet ha vært, på grunn av den akutte krisen politiet er i, men også personene som er involvert. Eksempelvis tiltrer Sjøvold snart jobben som ny politimester i Oslo - og blir dermed Humlegårds underordnede. Sjøvold satt dermed og «intervjuet» en mann som snart er hans egen sjef.

- Det har ikke vært noe problem, dette er profesjonelle mennesker som forholder seg til hverandre hele tida, mener Saglie.

samfunn@dagsavisen.no

 

Faremo har byttet ut mannskapet

Siden Grete Faremo ble justisminister 11. november i fjor, har hun byttet ut flere helt sentrale ledere og innsatt sine egne.

Nina Johnsrud

 

Allerede 19. januar 2012 måtte PST-sjef Janne Kristiansen gå av etter å ha tabbet seg ut. Ny PST-sjef ble Marie Benedicte Bjørnland, tidligere politimester i Vestfold.

Om to uker går politimester Anstein Gjengedal av som politimester i Oslo. Ny politimester blir nåværende ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling, Hans Sverre Sjøvold. Det er ikke avklart hvem som blir Sjøvolds etterfølger.

Og torsdag gikk Øystein Mæland av som politidirektør etter bare ett år i jobben. I går ble Odd Reidar Humlegård Norges tredje politidirektør.

Tidligere Nav-direktør Tor Saglie ble i april ansatt som fungerende departementsråd. Også visedepartementsråden er ny.

nina.johnsrud@dagsavisen.no