Sveinung Rotevatn (V) mener det er på høy tid at vi i Norge diskuterer sykelønnsordningene.

Alene om kuttønsker

På Stortinget er det liten vilje til å gjøre noe med sykelønna når IA-avtalen skal reforhandles neste år.

 

Bare partiet Venstre legger opp til en endring i sykelønna i sitt partiprogram.

– Partene i arbeidslivet må ta innover seg at IA-avtalen ikke har fungert, og at den er veldig kostbar. Vi bruker masse ressurser på den uten at de når målene. Det bør være til ettertanke nå som vi har hatt avtalen i over ti år, sier arbeidspolitisk talsperson i partiet, Sveinung Rotevatn til Avisenes Nyhetsbyrå.

Les også: - På tide med en endring av sykelønna

Egenandel for syke

Tidligere denne uka tok Virke til orde for igjen å diskutere kutt i sykelønna når Inkluderende Arbeidsliv-avtalen skal reforhandles neste år. Men på Stortinget er de fleste partiene lunkne.

I både Frp og Høyre er det kommet inn dissenser og endringsforslag for å gjøre kutt i sykelønna, men dette er fra et lite mindretall.

MDG har åpnet for å diskutere et kutt. Da står Venstre igjen alene med sin formulering om at sykelønna bør gjøres likere andre trygdeordninger der det i dag er egenandeler.

– Bakgrunnen er at det i dag er en betydelig forskjellsbehandling mellom korttidsfraværet og langtidsfraværet. Det er viktig å synliggjøre. Vi er åpne for å diskutere endringer i sykelønnsordningen. Jeg tror vi både bør diskutere om arbeidsgiver skal få et forlenget ansvar, men også egenandel for arbeidstakere slik det er for alle andre trygdeordninger, sier Rotevatn.

Han mener det er på høy tid at vi i Norge diskuterer sykelønnsordningene.

– I Norge har vi et vanvittig høyt sykefravær, høyere enn så godt som alle andre land. Med tanke på at vi også er blant de friskeste gir ikke det mye mening. IA-avtalen har ikke klart å nå målene sine. Det må vi kunne snakke om, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Skepsis i Ap

Arbeidspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud, sier det er uaktuelt å røre sykelønnsordningene i Norge.

– Det er ikke aktuelt å foreslå noen endringer i sykepengeordningen. For oss er det viktig å slå ring om den. Vi mener heller IA-avtalen må styrkes. Det er andre virkemidler for å få ned sykefraværet enn å straffe syke folk økonomisk. Det er heller ikke aktuelt for oss å gjøre noe med arbeidsgiverfinansieringen, sier hun. (ANB)

Les også: Regjeringen er imot kutt i sykelønn