Innenriks

Finansministeren: – En god indikasjon på lysere tider for folks økonomi

Prisveksten (KPI) det siste året her i landet var 2,6 prosent, viser SSBs tall for juni. Ikke siden 2021 har prisveksten på ett år vært like lav.

Fra mai til juni steg prisene med 0,2 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Prisveksten har dempet seg hver måned i et halvt år nå. Tolvmånedersveksten i juni er den laveste vi har sett på over tre år, sier seksjonssjef i Espen Kristiansen i SSB.

Prisene på pakketurer var 3,2 prosent lavere i juni i år enn på samme tid i fjor og var derfor en viktig årsak til at tolvmånedersveksten avtok ytterligere i juni. SSB understreker imidlertid at dette prisfallet kommer i kjølvannet av et par år med ganske kraftige prisstigninger.

– Med lavere priser og en ventet reallønnsvekst i 2024 tyder alt på at folk igjen skal oppleve en bedre økonomisk hverdag etter flere krevende år, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Saktere tempo

SSB peker også på at strømprisene var lavere i juni enn på samme tid i fjor. Til tross for at prisene på elektrisitet inkludert nettleie gikk opp 1,0 prosent fra mai, var de 21,6 prosent lavere i juni 2024 sammenlignet med juni 2023.

– Bildet vi ser i juni, er konsistent med bildet vi har sett den siste tiden, nemlig at prisene generelt sett stiger, men i et saktere tempo enn tidligere. Samtidig har det de siste par månedene blitt noen flere kategorier av varer og tjenester hvor prisene er lavere enn de var for ett år siden, sier Espen Kristiansen.

Også tilbud på møbler og elektronikkvarer bidro til å dempe prisveksten den siste måneden. Fra mai til juni i fjor økte prisene på flybilletter med 4,1 prosent, men i år har man sett et prisfall på 0,8 prosent i den samme perioden. Alt dette har bidratt til å trekke prisveksten ned de siste tolv månedene.

Høye potetpriser

Samtidig steg prisene på matvarer med 2,1 prosent fra mai til juni og var med det den viktigste årsaken til at prisveksten havnet på 0,2 prosent den siste måneden. SSB trekker spesielt fram prisene på poteter, som steg med 12,6 prosent fra mai til juni. Potetprisen lå dermed hele 28,7 prosent over prisen på samme tid i fjor. Tolvmånedersveksten for mat og alkoholfri drikke falt fra 5,4 prosent i mai.

– Dårlige avlinger i Norge etter ekstremværet sommeren 2023 førte til økt behov for import av poteter. Det kan ha slått ut i høyere priser gjennom økte transportkostnader og svak kronekurs, sier Espen Kristiansen.

Den såkalte kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er priser justert for avgiftsendringer og uten energivarer, falt med 0,7 prosent til 3,4 prosent i juni. Også her har man ikke sett et like stort fall i tolvmånedersveksten fra en måned til den neste siden april 2021.

Mer fra Dagsavisen