Innenriks

Forsvareren: Matapour hadde terrorhensikt – må likevel frifinnes

Tiltalte Zaniar Matapour hadde terrorhensikt skyteangrepet som etterlot seg to døde og ni skadde i Oslo sentrum. Forsvareren mener likevel at han må frifinnes.

Troskapseden til IS, innspillingen av den og videresendingen til det som skulle være en IS-leder, er bevis for at tiltalte Zaniar Matapour (44) hadde terrorhensikt, bekrefter advokat Marius Dietrichson overfor NTB.

Han la likevel ned påstand om at Matapour må frifinnes for masseskytingen i Oslo sentrum natt til 25. juni for snart to år siden – helt eller delvis – da han konkluderte sin prosedyre i Oslo tingretten.

– Frifinnelse må skje for den delen av det straffbare forholdet som ble framprovosert av myndighetene – enten det er hele gjerningen eller den delen som handler om terror og terrorhensikt, sa Dietrichson da han holdt sin prosedyre for Oslo tingrett onsdag.

Hvis terroraspektet tas ut av ligningen, sitter man igjen med to drap og ni drapsforsøk og en øvre strafferamme på 21 års fengsel. Dersom retten mener Matapour er skyldig i grov terror, heves strafferammen til 30 års fengsel.

Da retten var hevet, sa Dietrichson at han mener Matapour var strafferettslig utilregnelig og derfor uansett ikke kan straffes, ifølge TV 2. I prosedyren nøyde han seg med å drøfte argumentene for og imot tilregnelighet og overlot til retten på konkludere i spørsmålet.

Motiv og mulighet

Dietrichson hevdet med styrke og tilsynelatende stor overbevisning at angrepet utenfor Per på Hjørnet og London Pub skjedde som følge av ulovlig provokasjon fra norske myndigheter. Etterretningstjenestens hemmelige agent kan til og med ha utløst selve angrepet ved å be om at det avlegges troskapsed i forkant for at IS skulle kunne ta på seg ansvaret, anførte Dietrichson.

– Det er Etterretningstjenesten som legger opp til at de siktede skal ta kontakt, og når de gjør det, får de motiv, mål og mening, sa Dietrichson med henvisning til at agenten skulle infiltrere et islamistmiljø for å få informasjon om norske fremmedkrigere da han kom i kontakt med den norske kvinnen.

Provokasjon er ikke alltid ulovlig for politiet og Etterretningstjenesten. Det er eksempelvis lov for en agent å infiltrere kriminelle miljøer, selv begå kriminalitet og bifalle andres kriminelle handlinger for å oppnå troverdighet. Men provokasjonen blir ulovlig når den utløser en handling som ellers ikke ville blitt begått.

– Agenten kan ha utløst angrepet med sin tankeløse virksomhet, som er helt blottet for kontroll, ved å be om troskapsed. Når man ber om troskap fra et terroristmiljø som skal begå terror i Norge, så er det det som kan ha utløst angrepet, sa Dietrichson.

Sent involvert?

Forsvareren var dessuten opptatt av at Matapours involvering tilsynelatende kom svært sent i planleggingsprosessen. Troskapseden ble avlagt bare under en time før masseskytingen i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022. Og det er opplysninger i saken som tyder på at han koblet på sent for å utføre en aksjon som hadde vært under planlegging en stund, ifølge forsvareren.

– Det er ikke mulig å trekke noen sikre slutninger om planmessigheten fra Matapours side og hva han ville. Er det sånn at han ble involvert helt på tampen av planleggingen, kanskje samme dag eller dagen før, spurte Dietrichson da han prosederte.

Han viste til at det i saken har vært flere andre angivelig involverte – som Bhatti og kvinnen som var i kontakt med E-tjenestens agent. Matapours handlinger og bevegelser i ukene og dagene før masseskytingen var i tråd med den ordinære livsførselen hans, og det var først rett før angrepet han ble involvert i andres terrorplaner, mener forsvareren.

Da Matapour kort tid etter å ha sverget troskap til IS satte seg i en drosje og dro mot sentrum, var han dessuten lite målrettet og virket tilsynelatende usikker på hvor han skulle, ifølge forsvareren. Det hele var «litt hals over hode» før Matapour endte opp utenfor tinghuset, framholdt han.

Paranoid og mistenksom

Dietrichson poengterte at det er få eller ingen utenom Matapour selv som kan kaste lys over hvilken hensikt han hadde da han skjøt og drepte to personer og skadet ytterligere ni på og utenfor Per på Hjørnet og London Pub.

I sterk kontrast til aktoratet mener forsvareren at de øvrige bevisene i saken ikke nødvendigvis skal forstås slik at de underbygger terrorhensikt – snarere tvert imot gir de i overveiende grad uttrykk for Matapours personlighet: Han er utstrakt paranoid og mistenksom – og dessuten veldig glad i friluftsliv og turgåing, anførte forsvareren.

Det kan forklare hvorfor han kjøpte turklær, et stort antall telefoner og bagen han brukte til å frakte våpnene til sentrum.

– Den tiltalte har ikke forklart seg, verken til oss, retten eller politiet. Hvilke overlegninger han har gjort, er ikke gjenstand for observasjon. Hva han har tenkt, er ikke gjenstand for observasjon, sa Dietrichson.

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Les også: «Klassesamfunnet er knapt tydeligere enn på flyturen. Også for barn»

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Mer fra Dagsavisen