Innenriks

Brudd i forhandlingene om oljeserviceavtalen

IE&FLT har onsdag kveld brutt forhandlingene med Offshore Norge på oljeserviceavtalen. Oppgjøret går dermed til mekling.

– Vi er opptatt av å ta vare på våre medlemmers helse, men arbeidsgiverne i Offshore Norge viser ingen vilje til å diskutere forverrede arbeidsforhold på sokkelen, sier IE&FLT-nestleder Lill-Heidi Bakkerud i en pressemelding.

Forbundet har heller ikke lyktes med å komme til enighet med Offshore Norge om å redusere det økonomiske gapet mellom de ulike yrkesgruppene i oljebransjen.

Oljeserviceavtalen omfatter drøyt 6000 IE&FLT-medlemmer som jobber i leverandørbedrifter i oljebransjen.

– Det er synd at vi ikke kom til enighet i denne omgang, særlig fordi vi leverte et tilbud i henhold til frontfagsoppgjøret, sier forhandlingsleder Elisabeth Brattebø Fenne i Offshore Norge.

Dato for når partene skal møtes hos Riksmekleren er ikke satt.

Dette var det andre av fire oppgjør for ansatte i petroleumssektoren som Offshore Norge forhandler på. I sokkeloppgjøret kom partene til enighet i forrige uke, mens oppgjøret om Landbaseavtalene og Landavtalene skjer senere i mai.

Mer fra Dagsavisen