Innenriks

EU krever norsk ja til energidirektiv – truer med straffetiltak

EU setter hardt mot hardt og krever at Norge innfører det omstridte Fornybardirektivet. Hvis ikke, vil EU vurdere straffetiltak.

I et brev til energiminister Terje Aasland (Ap), datert 13. mars, skriver EUs energikommissær Kadri Simson at Norge må innføre Fornybardirektivet i pakken senest innen fem måneder.

Det vil si i midten av august.

Dersom dette ikke skjer, vil EU «vurdere nødvendige skritt», heter det i brevet, som først ble omtalt av nyhetsnettstedet Montel News.

– Urovekkende avstand

Irritasjonen i EU over at Norge somler med å innføre det nye regelverket på energiområdet har vokst betydelig.

Nå er det seks år siden EU innførte den fjerde energimarkedspakken, også kalt Ren energi-pakken, som Fornybardirektivet (RED III) er en del av.

– Avstanden mellom EU og EØS når det gjelder energilovgiving har vokst seg urovekkende stor. Dette har negative effekter for en rekke aktører i både Norge og EU, skriver Simsons i brevet.

Simsons sendte brevet, som NTB har fått innsyn i, bare dager etter at hun besøkte Norge i begynnelsen av mars. Også da skapte hun oppstyr da hun understreket hun at Norge må innføre Ren energi-pakken slik at reglene i EU og EØS blir de samme.

Nå skjerpes altså retorikken ytterligere.

Les også:Norge kan ta et kjempejafs av EUs nye energidirektiver

Kan sette ut av spill

Ifølge EØS-avtalen er Norge og de andre Efta-landene Island og Liechtenstein forpliktet til å innlemme nytt EU-regelverk raskest mulig.

Dersom dette ikke skjer, kan EU vise til artikkel 102 i EØS-avtalen og sette hele eller deler av politikkområdet ut av kraft.

Fornybardirektivet er et av i alt åtte direktiver og forordninger i Ren energi-pakken. Direktivet er nå på høring, med høringsfrist 19. april.

Statssekretær Elisabeth Sæther i Energidepartementet sier til Klassekampen at det ikke er sikkert at Norge når fristen.

– Vi kan ikke garantere at vi kommer til å ha behandlet direktivet innen de tidsfristene. De er veldig stramme. Vi må gjøre en grundig vurdering av om vi vil be om tilpasninger, sier Sæther.

Hurtigspor for vindkraft

I Norge har det vært stor motstand mot direktivet, som blant annet pålegger landene å opprette hurtigspor for utbygging av vindkraft på land.

I tillegg får EUs energibyrå Acer et større virkeområde.

Onsdag i forrige uke fikk energiministeren spørsmål i Stortingets spørretime om når Stortinget kan forvente å få fjerde energimarkedspakke til behandling.

– Vi går grundig gjennom dette nå og kommer etter hvert til å ta stilling til hvordan vi skal fremlegge dette for Stortinget. Jeg kan ikke si noe om når eller hvordan dette blir lagt fram, svarte Aasland.

Norge innlemmet EUs tredje energipakke i 2018, nesten ti år etter at den ble vedtatt i EU.

Les også: Derfor flykter velgerne fra arbeiderpartiene (+)

Les også: EØS-utvalget: Norge må avklare sitt energiforhold til EU

Mer fra Dagsavisen