Innenriks

Høyre vil henge ut dem som begår alvorlig arbeidskriminalitet

Det bør bli mulig å offentliggjøre grove lovbrudd i alvorlige arbeidskriminalitetssaker, mener Høyre. Partiet vil også øke nivået på bøtene.

– De kriminelle blir proffere og bedre organisert. Da kan ikke Arbeidstilsynet sitte med en utdatert verktøykasse, sier Høyres Aleksander Stokkebø til Altinget.

Høyre legger fram en pakke med elleve tiltak som skal bidra til å bekjempe problemet. Blant annet foreslår partiet:

  • Offentliggjøre grove lovbrudd. De mest alvorlige pålegg/stansingsvedtak som ikke etterleves innen en fastsatt frist, bør kunne publiseres.
  • Øvre grense for gebyrer bør heves. Det bør utredes et prikksystem der sanksjoner blir hardere for gjentatte brudd. Utrede system med forenklet bevisbyrde for åpenbare brudd på arbeidsmiljøloven.
  • Økte ressurser i Arbeidstilsynet så man kan ansette flere inspektører og jurister og gjennomføre flere målrettede kontroller.

Stortingsflertallet har tidligere anmodet regjeringen om å foreslå økt maksgrense for gebyrer, og regjeringen har varslet at dette forslaget kommer i april. Regjeringen er også bedt om å vurdere Arbeidstilsynets lovhjemler for tilsyn, informasjonstilgang og sanksjonsmuligheter.

Les også: Slår alarm om grov kriminalitet i arbeidslivet

Les også: Arbeidslivets one night’ere

Les også: Renholdere trues med å miste jobben om de er syke

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen