Innenriks

Kommisjon anbefaler nytt nasjonalt ekstremisme-senter

Ekstremismekommisjonen har overlevert sin nye rapport og anbefaler et nytt nasjonalt senter som jobber mot voldelig ekstremisme.

Kommisjonen foreslår dessuten lovendringer og endringer i reglene for taushetsplikt for å arbeide mot framvekst av voldelig ekstremisme i Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier kommisjonens arbeid skal munne ut i en stortingsmelding. Navnet på rapporten er «Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet».

– Ekstremismekommisjonens utredning gir et godt grunnlag for arbeidet regjeringen nå skal i gang med. Vi starter i dag arbeidet med en stortingsmelding om hvordan vi skal forebygge og bekjempe ekstremisme, sier Støre.

Meldingen skal legges fram i løpet av neste år.

Mehl: – Forhindre og forebygge

Det er snart 12 år siden 22. juli-kommisjonen la fram sin rapport om terrorangrepet der 77 mennesker ble drept og mange skadd for livet.

– 22. juli-kommisjonen så ikke på samfunnets tiltak mot tidlig forebygging av ekstremisme, men sa selv at dette var spørsmål som fortjente oppmerksomhet. Kunnskapen og anbefalingene vi nå får fra Ekstremismekommisjonen, vil hjelpe oss med å styrke innsatsen for å forhindre og forebygge nye angrep fra ekstremister, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Følelsesladd Brenna

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sier Ekstremismekommisjonens rapport viser manglende samhandling mellom dem som skal forebygge terror.

I en følelsesladd og personlig tale snakket Brenna både om egne og andres erfaringer med terror: Drapet på Benjamin Hermansen, 22. juli-terroren og terrorangrepet i Oslo i 2022.

– Kommisjonen har gått gjennom 20 saker. I samtlige av dem var det tydelige tegn på at noe var galt. Men ingen av dem som var i ferd med å bli radikalisert ble stoppet, sa Brenna.

Hun viste deretter til 22. juli-kommisjonens rapport, der det ble skrevet at «22. juli var historien om ressursene som ikke fant hverandre».

– Ekstremismekommisjonen sier egentlig at erfaringene vi har gjort oss med ekstrem terror og vold, ikke har gjort oss bedre til å sørge for at de forebyggende ressursene finner hverandre, sa Brenna.

– Viktige opplysninger blir ikke delt på tvers av tjenestene. Samarbeidet mellom sektorene fungerer ikke på grunn av barrierer i organiseringen, sa statsråden videre i sin tale etter fremleggelsen av kommisjonens rapport.

Støttegruppa 25. juni: Viktig skritt

Støttegruppa 25. juni er glad for at regjeringen tar arbeidet mot terrorisme på alvor. De mener en stortingsmelding er et viktig skritt videre.

Utvalgets egen rapport fra i fjor konkluderte med at angrepet 25. juni i 2022 muligens kunne vært unngått hvis PST hadde satt i gang en forebyggende sak mot gjerningsmannen.

– Det var en vond beskjed vi fikk i fjor, og derfor er vi også glade for at regjeringen har tatt oppgaven med forebygging av ekstremisme og radikalisering på alvor ved å sette ned dette utvalget, sier talsperson Ingrid Rasten i støttegruppa.

– Vi tror og håper at kommisjonens rapport kan være et første skritt på veien mot å sikre at forebyggingsarbeidet blir så godt som det kan bli, slik at samfunnet er best mulig rustet til å sørge for at ingen andre trenger å oppleve det vi opplevde, sier hun.

Les også: – Vi må forstå hvorfor sinnet er der

Les også: Åge Aleksandersen om forholdet til Ap: – Jeg må passe kjeften min nå (+)

Mer fra Dagsavisen