Innenriks

9000 kyllinger må avlives i Rogaland

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos en kommersiell fjærfebesetning i Lund kommune i Rogaland. Nesten 9000 kyllinger må avlives, ifølge Mattilsynet.

Dyreholdet består av 18.000 fjærfe som holdes i to separate bygninger.

– For å hindre at smitten sprer seg, kommer Mattilsynet til å avlive alle fjærfe i bygningen hvor det er påvist smitte den 19. februar. I denne bygningen er det ca. 9000 fjærfe som er 13 uker gamle. Fjærfe i den andre bygningen er båndlagt og disse vil bli prøvetatt så fort som mulig, sier Inge Erlend Næsset, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Veterinærinstituttet skriver i en pressemelding søndag kveld at prøver fra besetningen ble sendt til Veterinærinstituttet for analyse, og at prøvene bekrefter funn av fugleinfluensa.

– Det er så langt bare påvist fugleinfluensa hos fjærfe i en av bygningene. Som en respons på utbruddet vil Mattilsynet avlive alle fjærfe i bygningen hvor det er påvist smitte og etablere en verne- og overvåkingssone med henholdsvis 3 og 10 kilometers radius fra den rammede gården. Innenfor disse sonene gjelder restriksjoner som berører alle som holder fugler, skriver Veterinærinstituttet.

– Viruset kan forårsake store lidelser hos fuglene som rammes, og sykdommen er vanligvis svært dødelig for høns, sier Silje Granstad, veterinær og fagansvarlig for fjærfe ved Veterinærinstituttet.

Les også: Spår skrekkscenario hvis Russland taper krigen

Mer fra Dagsavisen