Innenriks

Mehl vil granske hvordan politiet bruker pengene sine

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) ber om en gjennomgang av budsjettsituasjonen og økonomistyringen i politiet etter merforbruket i fjor.

– Regjeringen har gjentatte ganger bevilget store økninger til politiet, men likevel kommer det stadig på nye kostnader som spiser av penger som er ment for førstelinjen og drift ute i distrikter og særorgan, sier Mehl til Politiforum.

Politietaten har et samlet budsjett på over 23 milliarder kroner, men før nyttår så Justisdepartementet seg nødt til å ta regningen på over 700 millioner kroner for å unngå at politiet gikk inn i det nye året med røde tall.

Til Politiforum omtaler Mehl budsjettøkningen i 2023 som en viktig prioritering, men samtidig håper hun at en områdegjennomgang vil kunne gi bedre beslutningsgrunnlag for hva som skal prioriteres framover.

I gjennomgangen skal det blant annet gis informasjon om budsjettutviklingen i politiet, vurderes om politiet er hardere rammet av prisendringer enn andre etater, og det skal vurderes om de tildelte midlene benyttes i tråd med føringene.

Les også: – Folk bør ikke være bekymret for at det skal bli krig i Norge

Mer fra Dagsavisen