Innenriks

Bane Nor stanser arbeidet med dobbeltspor i Moss

Etter gjentatte avvik på regler for miljøbestemmelser og sikkerhet valgte Bane Nor tirsdag å stanse alle arbeider med nytt dobbeltspor i Moss.

Bane Nor er oppdragsgiver for utbyggingen av nytt dobbeltspor på Østfoldbanen gjennom Moss. Etter flere tilfeller av manglende etterlevelse av kontrakt og regler påla Bane Nor tirsdag entreprenøren MossIA å stanse arbeidene, skriver Teknisk Ukeblad.

– Vi har valgt å gå til det alvorlige skrittet å stanse arbeidene midlertidig. Det skyldes ingen konkret, akutt hendelse, men at det er mange forhold samtidig som gjør at vi føler et behov for å stoppe arbeidene nå og få entreprenøren til å lukke en del avvik knyttet til kvalitetsledelse, miljøledelse og sikkerhetsledelse, sier prosjektleder Eirik Harding Hansen i Bane Nor.

Hever ikke kontrakten

Det er blant annet gjentatte brudd på utslippstillatelse av vann og forhold knyttet til sikkerhet på arbeidsplassen. Bane Nor vil ha dokumentasjon fra entreprenøren om hvordan avvik skal forhindres i fremtiden.

Til bransjebladet Bygg.no , sier prosjektlederen at det ikke er snakk om å heve kontrakten med entreprenøren.

Harding Hansen kan ikke si noe om når arbeidene med dobbeltsporet kan starte opp igjen. Entreprenøren er gitt en frist til fredag med å lage en plan for utbedring av avvikene, men hvor lang tid det vil før de faktisk er utbedret, vil han ikke spekulere på.

– Urettmessig

Carsten Rosskamp i MossIA skriver til Teknisk Ukeblad at selskapet har helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på prosjektet på høyeste prioritet, men at de er uenige med oppdragsgiveren.

– Etter vår mening er dette urettmessig, skriver Rosskamp til TU.

Prosjektet med å bygge nytt dobbelt jernbanespor gjennom Moss har vært omdiskutert. Deler av traseen går gjennom et område med kvikkleire. Estimatene for hva prosjektet vil koste, har blitt oppjustert flere ganger fra 6 milliarder kroner i 2017 til 25 milliarder i fjor.

Arbeidene som nå er stanset, gjelder ikke den 1 kilometer lange strekningen med kvikkleire, men de øvrige 9 kilometerne av prosjektet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: