Innenriks

Norge stanser adopsjoner fra Filippinene, Thailand og Taiwan

Norge stopper adopsjoner fra Filippinene, Thailand og Taiwan, opplyser Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem i Bufdir sier til VG at alle pågående adopsjonssaker stoppes.

Adoptivsøkere som har fått tildelt et barn fra disse landene, kan søke til Bufdir om å få fullføre adopsjonen.

I tillegg skal ingen nye par få adoptere fra Sør-Korea foreløpig. De som allerede er godkjent for å adoptere derfra, vil imidlertid få gjennomføre adopsjonen.

Beslutningen kommer etter flere saker der avisen har avslørt ulovelige adopsjoner. På Filippinene har barn blitt solgt og fått falske fødselsattester.

Myndighetene i landet har sagt at de ikke kan utelukke at barn blir sendt til utlandet på feil premisser.

Bufdir oppgir at hovedgrunnen for vedtaket er at «risikoen for dokumentfalsk er så stor at vi ikke kan være trygge på at barnas rettssikkerhet er ivaretatt».

Adopsjonsbyrået InorAdopt har allerede klaget på vedtaket for Taiwan, og Adopsjonsforum varsler at de skal sende en klage i løpet av tirsdagen, ifølge VG.

Verdens Barn, som står bak adopsjonene fra Thailand og Sør-Korea, har ikke svart på om de skal levere en klage.

Mer fra Dagsavisen